Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Úvod do speciálních technik sociální práce s rodinami s dětmi
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2015/1009-PC/SP ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní orientaci v oblasti speciálních technik, které lze využít při sociální práci s rodinou s dětmi. Porozumí podmínkám jejich využití v praxi, seznámí se s vybranými speciálními technikami, praktickým využitím a aplikací těchto technik při práci s rodinou. Vyzkouší si tyto vybrané techniky v rámci praktického nácviku a bude schopen je využívat ve své práci.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Specifika sociální práce s rodinou - rodina, systémy a podsystémy, cíle práce s rodinou, funkce rodiny. Jak pracovat s rodinou, vztahy mezi pomáhajícími pracovníky a rodinou. Navázání pozitivního vztahu s rodinou, rozhovor jako základní metoda. Řešení příkladů z praxe, diskuse.
2. Speciální techniky sociální práce - význam, nejdůležitější podmínky a zásady v práci se speciálními technikami. Přehled speciálních technik.
3. Prezentace a nácvik speciálních technik.
4. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design