Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Využití výtvarných technik pro aktivizaci smyslového vnímání - úvod do dané problematiky
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. A2019/0652-PC/PP
Cíl kurzu Absolvent získá vědomosti o základních pojmech o lidské smyslové soustavě a o využití výtvarných technik k aktivizaci smyslů. Získá praktické dovednosti na aktivizaci všech smyslů s využitím různých výtvarných technik a materiál. Rozvine schopnosti na tvorbu volnočasových aktivit pro klienty. Prohloubí dovednosti k vlastní sebereflexi.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče, neformálním pečovatelům a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s firmou IzabellART - Izabela Machútová.

1. Vysvětlení terminologie arteterapie a stručné seznámení s terminologií lidských smyslů, jaké jsou možnosti využití výtvarných technik k aktivizaci lidských smyslů.
2. V praktické části ukázka využití různých výtvarných technik zaměřených na aktivizaci hmatu, zraku, chuti, sluchu a čichu. Rekapitulace na jednotlivé moduly.
3. Možnosti využití výtvarných technik jako komunikačního nástroje s klientem, na trénování paměti, prohloubení dovednosti vlastní sebereflexe.
4. Rozvinutí schopnosti na tvorbu volnočasových aktivit pro klienty.

Kurz je zaměřený na využití různých výtvarných technik a materiálů směřujících ke stimulaci lidských smyslů hmat, zrak,chuť, sluch a čich. Aktivizace smyslového vnímání je přirozená komunikace prostřednictvím barev, zvuků, dotyků, chutí a vůní. Aktivity jsou zaměřené na rozvíjení osobnosti a rozvoj tvořivých schopností formou výtvarné výchovy. Kurz se opírá o teoretické základy a má praktický a zážitkový charakter. Součástí kurzu je ukázka různých aktivizačních a relaxačních, převážně výtvarných, technik zaměřených na aktivizaci smyslů hmat, zrak, chuť, sluch a čich. Účastníci získají znalosti umožňující realizaci dílčích volnočasových aktivit směřujících ke stimulaci lidských smyslů. Vyzkouší dané metodiky sami na sobě, následně je budou schopni aplikovat při své práci s různým typem klientů.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design