Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Koučovací přístup v praxi sociální práce I.
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV - č. 2016/0495-SP - ukončena
Cíl kurzu Absolvent se seznámí s koučovacím přístupem a jeho využitím ve vztahu ke klientům, pochopí jak a kdy lze koučovací styl využít a jak ho aplikovat v praxi sociální práce, vyzkouší si koučovací způsob vedení rozhovorů a naučí se, jak v praxi aplikovat účinné otázky, bude se orientovat i v dalších nástrojích koučovacího přístupu, vhodně je volit a umět použít, vyzkouší si a ověří si efektivní přínos koučovacího přístupu pro praxi v sociální práci a naučí se provádět sebereflexi svého koučovacího přístupu.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů a zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. den
1. Úvod do koučovacího přístupu - vysvětlení pojmu pojmu koučovaní, koučovací přístup, základní charakteristiky, o co usiluje, koučink jako profese, vztah koučinku a sociální práce, přínosy koučovacího přístupu, kdy není vhodný, co potřebuje pracovník ke kouč. přístupu, čeho se vyvarovat.
2. Nástroje koučovacího přístupu - aktivní naslouchání jako základ pochopení klienta, volba správných otázek, jaké otázky jsou přínosné, otázky otevřené, uzavřené, pozor na manipulaci otázkami. Praktické cvičení kladení otázek "Která otázka je vhodná?
3. Fáze koučovacího přístupu - jak zjistit - cíl klienta, realitu, možnosti, volbu, plán, koučovací motta. Pět fází koučovacího přístupu - vytvoření vztahu, uzavření "kontraktu", hledání řešení, akční plán, zhodnocení, motivace. Technika GROW. Praktický nácvik kladení otázek. Shrnutí prvního dne, diskuse.

2. den
1. Reakce na námitky - co vzbuzují námitky klienta u pracovníka, jak na ně nereagovat. Na čem závisí úspěšnost překonání námitek, jak reagovat na námitky klienta, postup překonání námitek. Praktická cvičení, řešení případů z praxe, diskuse.
2. Koučovací přístup při přímé práci s klientem v praxi - vedení rozhovoru koučovacím přístupem mezi členy skupiny. Praktický nácvik rozhovorů ve dvojicích "kouč x koučovaný" - pracovník x klient na základě zakázky z přímé sociální práce účastníků kurzu s klienty.
3. Praktický nácvik koučovacího přístupu při přímé práci s klienty - dokončení. Následný rozbor pod vedením lektorky, reflexe, sebereflexe. Shrnutí, diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design