Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV - č. 2016/0493-PC/SP
Cíl kurzu Absolvent se seznámí s teoretickými základy mediace jako metody řešení konfliktů obecně i v rodině. Pochopí, jak lze prostřednictvím mediace řešit konfliktní situace, jaké lze používat techniky při mediaci, jaká je role mediátora a čeho se při mediaci vyvarovat. Pochopí důležitost uplatňování technik aktivního naslouchání v mediačně vedeném rozhovoru, jakým způsobem vést mediačně rozhovor, jaká jsou pravidla a techniky aktivního naslouchání. Absolvent bude schopen na základě charakteristiky jednotlivých technik a jejich nácviku vést mediačně rozhovor s rodinou a zvolit odpovídající pomoc klientům při řešení problémů v rámci rodiny.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. den
1. Úvod do mediace - vysvětlení pojmu mediace, cíl mediace, teoretické základy, fáze mediace, principy mediace, kritéria úspěšnosti mediačního procesu.
2. Konflikt v rodině jako předmět mediace - člověk, rodina v konfliktní situaci, příčiny konfliktů, konflikt a vývojová stádia konfliktů, druhy konfliktů, řešení konfliktů v obecné rovině, způsoby řešení konfliktů, styly řešení konfliktů. Specifika konfliktů v rodině - cvičení, diskuse, řešení případů z praxe.
3. Řešení konfliktních situací prostřednictvím mediace - variantní scénáře řešení kon. situací, techniky usnadňující věcné řešení konfliktu, techniky uplatňované při mediace, indikace a kontraindikace pro mediaci, hodnocení procesu a výsledku mediace, ukončení mediace. Role mediátora, nestrannost a neutralita mediátora, čeho se vyvarovat. Shrnutí, diskuse a odpovědi na dotazy.

2. den
1. Uplatnění technik aktivního naslouchání v mediačně vedeném rozhovoru - pravidla dobrého naslouchání v procesu komunikace, špatné návyky v naslouchání, důvody vzájemného neporozumění - komunikační styl, přístupy a předpojatost, šakalí a žirafí jazyk, negativní zkušenosti v komunikaci. Diskuse, odpovědi na dotazy, řešení případů z praxe.
2. Techniky aktivního naslouchání - charakteristika technik - povzbuzení, objasnění, parafrázování, zrcadlení, shrnutí, ocenění, přeformulování stížnosti na potřebu, pozičního výroku na potřebu, využití a účel ledolamek, hledání předmětu jednání. Shrnutí, diskuse.
3. Nácvik mediačního rozhovoru. Délka trvání mediačního setkání, těžkosti v průběhu jednotlivých fází a formy ukončení mediace. Řešení případů z praxe, diskuse, shrnutí.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
11. 10. 2018
Volno
Praha Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou - dvoudenní kurz
MPSV - č. 2016/0493-PC/SP
Mgr. Sluková Květa, Ph.D. 28088 3600 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design