Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Využití mediačních technik při sociální práci s rodinou
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV - č. 2016/0493-PC/SP
Cíl kurzu Absolvent se seznámí s teoretickými základy mediace jako metody řešení konfliktů obecně i v rodině. Pochopí, jak lze prostřednictvím mediace řešit konfliktní situace, jaké lze používat techniky při mediaci, jaká je role mediátora a čeho se při mediaci vyvarovat. Pochopí důležitost uplatňování technik aktivního naslouchání v mediačně vedeném rozhovoru, jakým způsobem vést mediačně rozhovor, jaká jsou pravidla a techniky aktivního naslouchání. Absolvent bude schopen na základě charakteristiky jednotlivých technik a jejich nácviku vést mediačně rozhovor s rodinou a zvolit odpovídající pomoc klientům při řešení problémů v rámci rodiny.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. den
1. Úvod do mediace - vysvětlení pojmu mediace, cíl mediace, teoretické základy, fáze mediace, principy mediace, kritéria úspěšnosti mediačního procesu.
2. Konflikt v rodině jako předmět mediace - člověk, rodina v konfliktní situaci, příčiny konfliktů, konflikt a vývojová stádia konfliktů, druhy konfliktů, řešení konfliktů v obecné rovině, způsoby řešení konfliktů, styly řešení konfliktů. Specifika konfliktů v rodině - cvičení, diskuse, řešení případů z praxe.
3. Řešení konfliktních situací prostřednictvím mediace - variantní scénáře řešení kon. situací, techniky usnadňující věcné řešení konfliktu, techniky uplatňované při mediace, indikace a kontraindikace pro mediaci, hodnocení procesu a výsledku mediace, ukončení mediace. Role mediátora, nestrannost a neutralita mediátora, čeho se vyvarovat. Shrnutí, diskuse a odpovědi na dotazy.

2. den
1. Uplatnění technik aktivního naslouchání v mediačně vedeném rozhovoru - pravidla dobrého naslouchání v procesu komunikace, špatné návyky v naslouchání, důvody vzájemného neporozumění - komunikační styl, přístupy a předpojatost, šakalí a žirafí jazyk, negativní zkušenosti v komunikaci. Diskuse, odpovědi na dotazy, řešení případů z praxe.
2. Techniky aktivního naslouchání - charakteristika technik - povzbuzení, objasnění, parafrázování, zrcadlení, shrnutí, ocenění, přeformulování stížnosti na potřebu, pozičního výroku na potřebu, využití a účel ledolamek, hledání předmětu jednání. Shrnutí, diskuse.
3. Nácvik mediačního rozhovoru. Délka trvání mediačního setkání, těžkosti v průběhu jednotlivých fází a formy ukončení mediace. Řešení případů z praxe, diskuse, shrnutí.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Letní cenová akce 2020 - kurzy na zakázku

    V prázdninových měsících 2020 nabízíme  vybrané zakázkové kurzy za výhodné ceny novým i stávajícím zákazníkům po celé ČR za cenu od 11 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte naše Regionální kanceláře.  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design