Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vybrané problémy sociální práce na obcích
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2016/1112-SP
Cíl kurzu Absolvent si prohloubí základní znalosti o specifikách sociální práce na obcích, získá přehled o současných i potencionálních potřebách i zdrojích a jak společně plánovat postupy reagující na zjištěnou nouzi a ohrožení. Absolvent bude schopen pojmenovat problémové situace a specifické konflikty, které přináší sociální práce na obcích a ve kterých je nucen se rozhodovat. Absolvent bude umět stanovit rizikové faktory a meze spolupráce. Pochopí, jaká je přiměřená úroveň podpory, péče, ochrany, kontroly a prevence, jak podporovat spolupráci mezi jednotlivci, skupinami, komunitami a organizacemi, jak přispívat ke zlepšování sociální práce s klienty a jak využívat efektivně všech zdrojů a možností spolupráce.
Cílová skupina Kurz je určen především sociálním pracovníkům obcí a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Specifika sociální práce na obcích a etické problémy a dilema v sociální práci.
- Sociální práce a terénní sociální práce - vymezení pojmů, základní znaky, rozdílnost pojetí podle autorů. Etické problémy a konflikty v sociální práci, specifika jednotlivých konfliktů, možnosti řešení, normalita a moc. Zkušenosti účastníků, řešení případů z praxe, diskuse.
2. Konkrétní činnosti sociálního pracovníka na obci - vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí. Posouzení životní situace klienta. Přímá sociální práce s klientem, proces zplnomocňování. Změny sociálního prostředí klienta. Řešení případů z praxe, diskuse.
3. Spolupráce s dalšími organizacemi - mapa spolupracujících organizací. Eklekticismus. Možné metody spolupráce - případové konference a síťování. Další možné metody. Zkušenosti účastníků, diskuse, řešení případů z praxe.
4. Hranice v sociální práci - Co je a co není sociální práce. Vymezení hranic v sociální práci. Obrana proti manipulaci ze strany klienta. Syndrom vyhoření, jak se bránit. Supervize, možnosti, zkušenosti účastníků.
5. Řešení případů z praxe, diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
30. 10. 2018
Volno
Praha Vybrané problémy sociální práce na obcích
MPSV - č. 2016/1112-SP
PhDr. Pavlíková Drahomíra 28098 1700 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design