Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociální práce s ohroženým dítětem I.
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2016/1110-SP ukončena
Cíl kurzu Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá základní poznatky o potřebách dětí ve věku od narození do nástupu do školy a upevní si dovednost správné diagnostiky potřeb dítěte. Pochopí, jak lze rozpoznat zanedbávání dítěte v rodině, jak lze identifikovat vzájemné vztahy v rodině a jak získané informace využít pro rozvoj rodičovských kompetencí. Získá informace o možných přístupech a jak co nejlépe identifikovat zdroje ohrožení dítěte, předvídat a snížit ohrožení dítěte.
Cílová skupina Kurz je určen především sociálním pracovníkům obcí, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Sociální potřeby dětí - pyramida zdravého prostředí.Vymezení základních pojmů a terminologie. Sociální potřeby dětí, láska rodičů, bezpečné zázemí, harmonická rodina, funkční rodina, rodičovské kompetence, podpora širší rodiny, zajištění biologických a psychických potřeb, rozvoj sociálních potřeb a vztahů k sobě a okolí. Řešení případů z praxe, diskuse.
2. Vznik a potřeba vztahové vazby - Vývoj vztahové vazby, typy vztahové vazby, dopad vztahové vazby na chování dítěte, vztahy v rodině, možnosti deprivace dítěte. Řešení případů z praxe, diskuse.
3. Možnosti zjišťování potřeb dítěte - pravidla otevřené komunikace s dítětem, jak komunikovat s dítětem ve věku 0 - 6 let, čeho se vyvarovat. Možná diagnostika, kterou může provádět i ten, kdo nemá psychologické vzdělání. Řešení případů z praxe, diskuse.
4. Specifikace možné diagnostiky, Využití testů rodinných vztahů, využití dětské kresby, testy rodinného zázemí a jeho využití pro rozvoj rodičovských kompetencí, ukázky. Řešení případů z praxe, diskuse.
5. Zdroje ohrožení dítěte - Neúplná rodina, dysfunkční rodina, rozvod rodičů, trauma dítěte, zanedbávání dítěte, psychické a fyzické týrání, patologie rodiny. 6. Diskuse, řešení případů z praxe.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design