Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vybrané okruhy ze sociálních deviací I.
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. 2016/1086-PC
Cíl kurzu kurzu je přiblížit tematiku sociální deviace, zejména pak negativních sociálně deviantních jevů, které se objevují ve společnosti.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s PhDr. Pavlem Klimentem, Ph.D.

Program:
Kurz seznamuje s příčinami vzniku těchto jevů, faktory, které tyto jevy brzdí nebo podporují a s možnostmi minimalizace dopadu jevu na společnost. Frekventant je rovněž obeznámen, jak má s nositeli jevu účelně jednat nebo na jaké organizace se obracet v případě, že byl jev detekován a je účelné nastalou situaci řešit. V rámci tohoto kurzu budou konkrétně probírána témata: vymezení základních pojmů; nová náboženská hnutí; trest, trest odnětí svobody, alternativní tresty; životní krize, sebevražedné jednání; bezdomovectví.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design