Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vybrané okruhy ze sociálních deviací II.
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV č. - 2016/1087-PC ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je přiblížit tematiku sociální deviace, zejména pak tematiku negativních sociálně deviantních jevů, které se objevují ve společnosti. Kurz seznamuje s příčinami vzniku těchto jevů, faktory, které tyto jevy brzdí nebo podporují a s možnostmi minimalizace dopadu jevu na společnost. Frekventant je rovněž obeznámen, jak má s nositeli jevu účelně jednat nebo na jaké organizace se obracet v případě, že byl jev detekován a je účelné nastalou situaci řešit. V rámci tohoto kurzu budou konkrétně probírána témata: vymezení termínů deviace a sociální patologie, problémy vyvolané užíváním alkoholu a jiných psychoaktivních látek, sexuální deviace, poruchy příjmu potravy a patologické hráčství.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s PhDr. Pavlem Klimentem, Ph.D.

1. Problémy vyvolané užíváním alkoholu a jiných psychotropních látek.
2. Sexuální deviace.
3. Poruchy příjmu potravy.
4. Patologické hráčství.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design