Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Poruchy rodičovské role v praxi sociální práce
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2018/0355-SP ukončena
Cíl kurzu Absolvent získá základní informace o funkci rodiny ve vztahu k dítěti, o příčinách poruchového chování a jednání rodičů a jaký význam má vztahové prostředí v rodině pro socializaci dítěte. Pochopí rozdíl mezi poruchou rodiny a poruchou rodičovství, jak identifikovat poruchy chování rizikového dítěte a jeho příčiny, psychickou deprivaci dítěte a možný syndrom CAN. Získá základní orientaci a seznámí se s možnými přístupy komunikace a práce s rizikovými rodinami a jaké jsou možnosti spolupráce s dalšími odborníky.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Význam vztahového prostředí v rodině pro socializaci dítěte - Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti, faktory ovlivňující funkčnost rodiny. Typy rodin - funkční, problémová, dysfunkční, afunkční. Poruchy vazby - jistá (bezpečná) vazba, vazba ambivalentně úzkostná, vazba (nejistá) - dítě CAN. Příčiny poruchového chování a jednání rodičů.
2. Poruchy rodiny a poruchy rodičovství - rozdíl mezi poruchou rodiny a poruchou rodičovství. 10 základních funkcí rodiny ve vztahu k dítěti. Problémově zatížené rodiny - nezralé přetížené rodiny, ambiciózní, perfekcionalistické, autoritářské, rozmazlující, rodiny nadměrně liberální a improvizující, odkládající rodiny.
3. Dítě v riziku - definice pojmu dítě v riziku, odlišná socializace. Poruchy chování dítěte, příčiny poruch chování, posuzování, zda se jedná o poruchu chování, diagnostická kritéria. Nápadnosti poruch chování v oblasti sociálních vztahů. Školská klasifikace poruch chování.
4. Psychická deprivace dítěte a syndrom CAN - rormy a druhy syndromu CAN - týrání, zneužívání sexuální, zanedbávání péče, zvláštní formy. Traumatizace obětí, poškození dítěte. Nápadnosti v projevech a chování sexuálně zneužívaného dítěte. Úloha sociálního pracovníka při řešení syndromu CAN. Možnosti interdisciplinární spolupráce. 5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design