Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Řešení náročných situací a sebeobrana v praxi úředníka
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Cíl kurzu Cílem tohoto vzdělávacího programu je prohloubit poznatky a dovednosti úředníků v oblasti správného a bezpečného chování a vyhýbání se krizovým situacím, které jim mohou hrozit v rámci vykonávání správních činností. Každý úředník by měl vědět, jak krizové situace řešit v případě, že nastanou. Riziko může spočívat například při běžném výkonu povolání v budovách magistrátů a obecních úřadů (ať už na chodbách, přímo v kancelářích) či v místech šetření, bez ohledu na působnost různých odborů. V případě terénních pracovníků je riziko vyšší z toho důvodu, že šetření probíhají v cizím prostředí, kde pracovníci leckdy působí sami (např. šetření v místě lidí bez domova, pracovníci OSPOD, apod.). Tento vzdělávací program slouží k předvídání, včasnému rozpoznání a řešení krizových situací úředníků s ohledem na reálné možnosti obránce jakéhokoliv věku, pohlaví i fyzické kondice. Účastníci pochopí realitu násilí, naučí se taktickému chování v kanceláři nebo v místě šetření a v případě krizové situace budou vědět, jak využít jeden z nejúčinnějších sebeobranných prostředků moderní sebeobrany – pepřový sprej. Praktická část kurzu bude věnována manipulaci a použití pepřového spreje, kde si všichni účastníci vyzkouší „pepřák” v tréninkové nedráždivé verzi na figurantovi v modelových situacích.
Cílová skupina Kurz je určen úředníkům obcí, měst a krajů a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Náročné situace a úvod do sebeobrany
• Konflikt, stres a reakce na ohrožení
• Psychologické principy sebeobrany
• Strategie a taktika u sebeobrany
• Faktory střetnutí
• Cyklus konfliktu
• Žebřík použití síly
• Útok
• Načasování obrany

2. Zásady bezpečného chování
• Zásady bezpečného chování v kanceláři
• Zásady bezpečného chování v místě šetření
• Cooperova škála ostražitosti
• Nutná obrana
• Krajní nouze
• Prostředky osobní ochrany
• Pepřové spreje
• Manuál preventivního a bezpečného chování úředníka

3. Praktický nácvik v modelových situacích
• Praktický nácvik možné obrany
• Praktický nácvik s tréninkovým sprejem
• Řešení modelových situací, diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design