Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Nácvik a využití relaxačních technik pro pracovníky pomáhajících profesí
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. A2018/0483-PS/PC/VP - ukončena
Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit účastníky se stresory, které působí na jedince v oblasti pracovní i mimopracovní a představit možné relaxační techniky, pomocí kterých lze těmto stresorům účinně čelit. Součástí kurzu bude nácvik vybraných relaxačních technik, konkrétně půjde o dechové cvičení, techniku kotvení, Jacobsonovu svalovou progresivní relaxaci a autogenní tréning. V ideálním případě může pomáhající sociální pracovník s vybranými technikami seznamovat v indikovaných případech rovněž své klienty.

Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je PhDr. Pavel Kliment.

1. Stresory působící na jedince v oblasti pracovní i mimopracovní.
2. Představení možných relaxačních technik, pomocí kterých lze těmto stresorům účinně čelit.
3. Nácvik vybraných relaxačních technik - dechové cvičení, technika kotvení "Jacobsonova svalová progresivní relaxace a autogenní trénink.
4. Možné využití při práci s klienty.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design