Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociálně psychologický výcvik
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 6 dnů/48 hodin
Akreditace MPSV - č. 2010/706-PC/SP/VP akreditace ukončena
Cíl kurzu Seznámit a umožnit účastníkům osvojit si pravidla efektivní komunikace a práce s klientem, prostřednictvím sebepoznání a sebereflexe umožnit účastníkům zlepšit schopnost navázat kontakt s klientem, seznámit s technikami aktivního naslouchání, vedení rozhovoru a řešení problémových situací a umožnit osvojení si některých technik snižujících emoční i svalovou tenzi.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obecních a městských úřadů,vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Sebepoznání jako cesta k pochopení druhých
2. Verbální a neverbální komunikace.
3. Komunikace a umění naslouchat.
4. Řešení problémových situací a týmová spolupráce.
5. Stres a stresová zátěž.
6. Relaxační techniky.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design