Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociálně patologické jevy na pozadí rodiny
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV ČR - č. A2018/0724-SP/PC/VP a MV ČR -č. AK/PV-587/2018
Cíl kurzu Cílem dvoudenního vzdělávacího programu je:seznámit účastníky s problematikou současné rodiny v kontextu poruch rodičovství a vybraných sociálně patologických jevů na pozadí rodiny z úhlu pohledu sociálního pracovníka a dalších participujících specialistů (pediatrů, soudních znalců, učitelů, vychovatelů a dalších). V obsáhlé problematice poruchového chování rodičů chce zejména účastníkům semináře rozšířit povědomí o možných příčinách poruchového vztahování se rodičů k dítěti, projevech a důsledcích pro dítě z toho plynoucích v rovině emocí, adaptability, vrstevnických vztahů a dalších sociálních vztahů do budoucna. Budou pojmenovány různorodé příčiny, které ovlivňují a formují osobnost jedince s disruptivními poruchami a s poruchami chování a ovládání impulzů. Na příkladech budou představeny vybrané vývojové cesty od raného dětství, nevhodné výchovné přístupy, narušená citová vazba a chybný proces operantního podmiňování, komorbidita vybraných poruch, diagnostické a terapeutické souvislosti. Pochopení příčin a individuálních formativních okolností vývoje daného jedince je nezbytné pro výběr vhodného přístupu, resocializace, terapie a výchovného poradenství.
Program kurzu Vzdělávací program je realizován ve spolupráci s vlastníkem akreditace, se společností SOMEPO, s. r. o., která vystaví osvědčení o absolvování.
Programu byla udělena akreditace MPSV ČR (č. akreditace: A2018/0724-SP/PC/VP) a akreditace MV ČR (č. akreditace: AK/PV-587/2018, AK/VE-332/2018). Seminář je určen sociálním pracovníkům na obcích (odbory sociálních věcí a SPOD) a rovněž pracovníkům sociálních služeb, úředníkům ÚSC. Vyjmenovaní účastníci cílové skupiny akreditace obdrží osvědčení s celostátní platností. Ostatní nevyjmenovaní účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Program:
1. den – 6 hodin
• Rodina, současná rodina, změny v rodinném chování
• Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti
• Rodina jako sociální děloha
• Vývojové separační fáze, poruchy separačních fází
• Problematické výchovné styly
• Poruchy rodičovství
• Syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče
2. den – 6 hodin
• Domácí násilí
• Dítě jako oběť domácího násilí
• Pachatel domácího násilí
• Syndrom CAN, formy a druhy
• Vztahová problematika sexuálního intrafamiliárního násilí
• Role matky zneužívaného dítěte
• Zvláštní formy zneužívání dítěte
• Komerční sexuální zneužívání dětí

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
29. 9. 2020
Volno
Praha Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny - dvoudenní kurz NOVINKA
MPSV ČR - č. A2018/0724-SP/PC/VP a MV ČR -č. AK/PV-587/2018
Mgr. Sluková Květa, Ph.D. 220083 3950 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Letní cenová akce 2020 - kurzy na zakázku

    V prázdninových měsících 2020 nabízíme  vybrané zakázkové kurzy za výhodné ceny novým i stávajícím zákazníkům po celé ČR za cenu od 11 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte naše Regionální kanceláře.  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design