Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. - A2023/1297-SP
Cíl kurzu Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout a prohloubit základní poznatky z oblasti legislativního vymezení činnosti sociálního pracovníka směrem k osobám ohroženým sociálním vyloučením, poskytnout základní informace potřebné k přímé práce s klientem, který je ohrožen sociálním vyloučením, a to především se zaměřením na oblast vedení spisové dokumentace, osvojení základních informací o nepojistném dávkovém systému dávek pomoci v hmotné nouzi a specifikovat možnosti v oblasti koordinační činnosti a spolupráce s dalšími subjekty.
Program kurzu . Legislativní vymezení činnosti sociálního pracovníka v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v zákoně č. 111/2006/Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve vyhlášce č. 389/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve vyhlášce č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením - specifikace jednotlivých skupin osob, nepříznivé sociální situace, sociální začleňování a sociální vyloučení. Diskuse.
3. Přímá práce s klientem a spisová dokumentace - Kontinuální sociální práce. Odborné poradenství. Depistáž v přirozeném prostředí klientů. Výkon koordinační činnosti. Spisové desky, spisová košilka, spisové listy, evidence spisových dokladů, souhlasné vyjádření klienta s poskytnutím informací, ochrana osobních údajů. Diskuse a odpovědi na dotazy.
4. Dávky pomoci v hmotné nouzi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Pojmy hmotná nouze a živobytí, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Specifika řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi. Program individuálního motivačního postupu a příklady dobré praxe.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorský sbor:
Mgr. Mašek Roman

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
14. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením AKCE 2+1
MPSV č. - A2023/1297-SP
Mgr. Mašek Roman 124045 1800 Kč
14. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením AKCE 2+1
MPSV č. - A2023/1297-SP
Mgr. Mašek Roman 124045 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design