Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. - A2019/0143-SP
Cíl kurzu Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout a prohloubit základní poznatky z oblasti legislativního vymezení činnosti sociálního pracovníka směrem k osobám ohroženým sociálním vyloučením, poskytnout základní informace potřebné k přímé práce s klientem, který je ohrožen sociálním vyloučením, a to především se zaměřením na oblast vedení spisové dokumentace, osvojení základních informací o nepojistném dávkovém systému dávek pomoci v hmotné nouzi a specifikovat možnosti v oblasti koordinační činnosti a spolupráce s dalšími subjekty.
Program kurzu . Legislativní vymezení činnosti sociálního pracovníka v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v zákoně č. 111/2006/Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve vyhlášce č. 389/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve vyhlášce č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením - specifikace jednotlivých skupin osob, nepříznivé sociální situace, sociální začleňování a sociální vyloučení. Diskuse.
3. Přímá práce s klientem a spisová dokumentace - Kontinuální sociální práce. Odborné poradenství. Depistáž v přirozeném prostředí klientů. Výkon koordinační činnosti. Spisové desky, spisová košilka, spisové listy, evidence spisových dokladů, souhlasné vyjádření klienta s poskytnutím informací, ochrana osobních údajů. Diskuse a odpovědi na dotazy.
4. Dávky pomoci v hmotné nouzi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Pojmy hmotná nouze a živobytí, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Specifika řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi. Program individuálního motivačního postupu a příklady dobré praxe.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
22. 9. 2020
Volno
Praha Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením NOVINKA
MPSV č. - A2019/0143-SP
Mgr. Mašek Roman 220079 1800 Kč
1. 10. 2020
Volno
Olomouc Kompetence sociálních pracovníků při péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením
MPSV č. - A2019/0143-SP
Mgr. Mašek Roman 120067 1700 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Letní cenová akce 2020 - kurzy na zakázku

    V prázdninových měsících 2020 nabízíme  vybrané zakázkové kurzy za výhodné ceny novým i stávajícím zákazníkům po celé ČR za cenu od 11 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte naše Regionální kanceláře.  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design