Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2019/0877-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program seznamuje frekventanty s teoretickými, ale především praktickými aspekty komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek, a to především pro oblast neadiktologických sociálních služeb a sociální práce ve veřejné správě. Zaměření vzdělávacího programu akcentuje zejména ukotvení účastníků v orientaci typologie jednotlivých druhů a skupin omamných a psychotropních látek s přímou vazbou na chování a jednání uživatelů těchto látek. Současně nabízí základní pravidla pro zvládnutí bezpečné a v možné míře efektivní komunikace s těmito uživateli. Neopomenutelnou roli v komplexnosti vzdělávacího programu zastávají témata, která jsou komplementárně propojena s užíváním omamných a psychotropních látek (například otázka etiologie a projevy závislosti, specifikace práce s dětským uživatelem, seznámení s běžným dnem uživatele omamných a psychotropních látek, ukázka preventivních aktivit). Vzdělávací program nabízí základní ucelený vhled do situace uživatelů omamných a psychotropních látek, který je nedílnou součástí efektivní komunikace s těmito klienty.
Cílová skupina Kurz je určen především sociálním pracovníkům obecních, městských, krajských úřadů, pracovníkům úřadů práce, pracovníkům zařízení poskytující sociální služby a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Základní terminologie - Vyjasnění a definice pojmu omamné a psychotropní látky, základní historické milníky, etiologie a typy závislostí včetně závislostního chování a jednání.
2. Rozdělení a klasifikace omamných a psychotropních látek - diferenciace omamných a psychotropních látek, a to včetně představení zástupců jednotlivých skupin, praktické ukázky, rozlišení a rozpoznávání různých projevů akutní intoxikace včetně důsledků dlouhodobého užívání s důrazem na náročnost identifikace.
3. Zásady komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek - definice základních pravidel včetně uvědomění si a identifikace vlastního potenciálu a limitů v oblasti komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek, specifika dětského uživatele. Řešení případů z praxe, diskuse.
4. Zneužívání omamných a psychotropních látek v kontextu a ukázky možných primárně-preventivních aktivit u dětí - seznámení s aparátem psychosociální sítě, omamné a psychotropní látky z pohledu zákonných restrikcí, omamné a psychotropní látky ve školách a školských zařízeních, testování omamných a psychotropních látek. Ukázky možných preventivních aktivit.
5. Diskuse, řešení případů z praxe, odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
25. 8. 2020
Volno
Olomouc Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek NOVINKA
MPSV - č. A2019/0877-SP/PC/PP/VP
Mgr. Traore Júsuf 120051 1700 Kč
27. 8. 2020
Volno AKCE 2+1
Praha Komunikace s uživateli omamných a psychotropních látek NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV - č. A2019/0877-SP/PC/PP/VP
Mgr. Traore Júsuf 220069 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Letní cenová akce 2020 - kurzy na zakázku

    V prázdninových měsících 2020 nabízíme  vybrané zakázkové kurzy za výhodné ceny novým i stávajícím zákazníkům po celé ČR za cenu od 11 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte naše Regionální kanceláře.  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design