Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Konflikty s klienty a jejich řešení
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. - A2021/0701-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí a komunikačních dovedností při řešení konfliktních situací v jednání s klienty. Cílem programu je seznámit s psychologickými aspekty konfliktu, významem konfliktu, typy konfliktů, příčinami vzniku konfliktů, s rolemi účastníků v konfliktu a s faktory ovlivňující konflikt a jeho průběh. Účastníci pochopí, v čem spočívá obtížnost komunikace v konfliktních situacích a jak se projevují jednotlivé fáze konfliktu v jednání s klienty. Pozornost je dále věnována seznámení se základními požadavky na efektivní komunikaci v konfliktní situaci, zejména s důrazem na efektivní vedení rozhovoru, dále na pochopení základních kroků při řešení konfliktu a hledání možností řešení konfliktů, a to formou řešení simulovaných situací a řešení případů z praxe.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, měst, krajů, úřadů práce, sociálním pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Psychologické aspekty konfliktu a role účastníků v konfliktu - vymezení základních pojmů a terminologie - význam konfliktu, typy konfliktu a jejich obvyklé řešení, cyklus a vývoj konfliktu. Role účastníků v konfliktu, přístupy ke konfliktu.
2. Vedení rozhovoru v konfliktní situaci - komunikační techniky, neverbální komunikace. Specifika rozhovoru v konfliktní situaci, průběh, podmínky, význam kladení otázek. Techniky ke snížení napětí a konfliktu. Jak pracovat s emocemi.
3. Řešení konfliktu s klientem - základní kroky při řešení konfliktu, formulace kritérií, hledání možností řešení, mediace. Řešení námitek, vyjednávání, uplatnění asertivního přístupu v konfliktních situacích.
4. Řešení případů z praxe, cvičení.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design