Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v oblasti komunikace a jednání s klienty s agresivním chováním. Cílem programu je seznámit s příčinami agresivity klientů, agresivními projevy klientů, v čem spočívá obtížnost komunikace s nimi a co prohlubuje jejich duševní krizi. Dále také na seznámení se základní charakteristikou klientů s problémovým a agresivním chováním, ať již se jedná o vrozené či získané poruchy chování. Pozornost bude dále věnována specifikaci základních požadavků a doporučení na efektivní komunikaci, jednání a vyjednávání s těmito klienty, včetně zvládání vlastních reakcí, odolnosti pracovníka a zpracování zážitků z konfliktních situací.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, měst, krajů, úřadů práce, sociálním pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Agresivita a její původ v lidském chování - vymezení základních pojmů a terminologie, agrese, agresivita, hostilita, zlost, vztek, hněv, dělení agrese. Definování příčin lidské agresivity, různá hlediska dělení agrese. Příčiny lidské agrese.
2. Agresivní projevy klientů - podoby agresivního chování a varianty agresivního chování, formy agresivního chování, diskuse ke zkušenostem účastníků. Agresivita na podkladě choroby.
3. Charakteristika klientů s problémovým chováním - charakteristika specifických skupin klientů, v čem mohou být problémoví, co je příčinou jejich agrese. Charakteristika agresora a násilníka, motivy jednání.
4. Komunikace a vyjednávání s agresivním klientem - spouštěcí faktory agresivního chování, vývoj situace, uklidňující vlivy, postup řešení a zvládání agresivity klientů. Co se nám osvědčilo - zkušenosti frekventantů kurzu. Psychologické zvládnutí vlastních emocí a reakcí. 5. Jak se nám daří zvládnout vlastní reakce - diskuse, odpovědi na dotazy.

Lektorský sbor:
Mgr. Květa Sluková, Ph.D.
Mgr. Lucie Horká
PhDr. Markéta Vaculová
Mgr. Stanislava Gabriel Waldštejn, MBA
Bc. Pavel Matys, MBA

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design