Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních znalostí a dovedností v oblasti komunikace a jednání s klienty s agresivním chováním. Cílem programu je seznámit s příčinami agresivity klientů, agresivními projevy klientů, v čem spočívá obtížnost komunikace s nimi a co prohlubuje jejich duševní krizi. Dále také na seznámení se základní charakteristikou klientů s problémovým a agresivním chováním, ať již se jedná o vrozené či získané poruchy chování. Pozornost bude dále věnována specifikaci základních požadavků a doporučení na efektivní komunikaci, jednání a vyjednávání s těmito klienty, včetně zvládání vlastních reakcí, odolnosti pracovníka a zpracování zážitků z konfliktních situací.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí, měst, krajů, úřadů práce, sociálním pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Agresivita a její původ v lidském chování - vymezení základních pojmů a terminologie, agrese, agresivita, hostilita, zlost, vztek, hněv, dělení agrese. Definování příčin lidské agresivity, různá hlediska dělení agrese. Příčiny lidské agrese.
2. Agresivní projevy klientů - podoby agresivního chování a varianty agresivního chování, formy agresivního chování, diskuse ke zkušenostem účastníků. Agresivita na podkladě choroby.
3. Charakteristika klientů s problémovým chováním - charakteristika specifických skupin klientů, v čem mohou být problémoví, co je příčinou jejich agrese. Charakteristika agresora a násilníka, motivy jednání.
4. Komunikace a vyjednávání s agresivním klientem - spouštěcí faktory agresivního chování, vývoj situace, uklidňující vlivy, postup řešení a zvládání agresivity klientů. Co se nám osvědčilo - zkušenosti frekventantů kurzu. Psychologické zvládnutí vlastních emocí a reakcí. 5. Jak se nám daří zvládnout vlastní reakce - diskuse, odpovědi na dotazy.

Lektorský sbor:
Mgr. Květa Sluková, Ph.D.
Mgr. Lucie Horká
PhDr. Markéta Vaculová
Mgr. Stanislava Gabriel Waldštejn, MBA
Bc. Pavel Matys, MBA

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
11. 4. 2024
VOLNO
Praha MĚLNÍK dvoudenní výjezdový kurz v hotelu OLYMPIONIK 1.den Jak efektivně zvládnout agresivitu klienta, 2. den Šetrná sebeobrana - jak předcházet a řešit ohrožující situace
MPSV - č. A2021/0147-SP/PC/PP/VP
Bc. Matys Pavel, MBA a Bc. Jan Kolman, DiS. 224031 5200 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design