Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Týmová spolupráce a motivace týmu
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 2 dny/12 hodin
Akreditace MPSV č. - A2019/1210-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na získání základních informací z oblasti budování, řízení týmů a rozvoje týmové spolupráce v sociální oblasti. Vzdělávací program definuje rozdíly mezi skupinou a týmem, jaké jsou jednotlivé role v týmu a jaká jsou pozitiva týmové spolupráce. Je zde kladen důraz na význam motivace a efektivní týmové komunikace. Pozornost je věnována i problematice jak správně sestavit tým. Budou specifikovány možné překážky v týmové spolupráci a pomocí praktických ukázek, cvičení a interaktivních diskusí pochopí účastník svoji roli v týmu a přínos pro týmovou spolupráci.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům měst a obcí, úřadů práce, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Absolvent vzdělávacího programu získá základní informace z oblasti budování a řízení týmů v sociální oblasti a rozvoje týmové spolupráce. Pochopí rozdíly mezi skupinou a týmem, bude schopen identifikovat jednotlivé role v týmu, pozitiva týmové spolupráce, význam motivace, efektivní týmové komunikace a jak správně sestavit tým. Bude schopen identifikovat překážky v týmové spolupráci. Pomocí praktických ukázek, cvičení a interaktivních diskusí pochopí svoji roli v týmu a svůj přínos pro týmovou spolupráci.
1. den
1. Týmová spolupráce a její specifika v sociální oblasti - význam týmové spolupráce a specifika týmů působících v sociální oblasti. Teorie týmové spolupráce, rozdělení, rozdíly mezi skupinou a týmem. Fáze vývoje týmu. Zabijáci týmové spolupráce.
2. Pozitiva a negativa týmu, stanovení cílů a řízení týmu - pozitiva a negativa týmu. Stanovení cílů týmu. Vůdce týmu. Základní principy řízení týmu. Jak sestavit efektivní tým. Rady pro vedoucí.
3. Znaky týmové spolupráce a týmové role - Znaky týmové spolupráce. Role v týmu a jejich typické vlastnosti. Cvičení Záměna rolí. Disfunkční role v týmu.
2. den
1. Motivace týmu a efektivita týmu - Maslowova pyramida potřeb (cvičení). Vnitřní a vnější motivace. Podmínky efektivní týmové práce - spolupráce, důvěra, soudružnost.
2. Kritické faktory při spolupráci v týmu a bariéry v týmové spolupráci - konflikt, ztráta zájmů, nerozhodnost a jejich příčiny. Bariéry týmové práce.
3. Týmová hra, sebereflexe a desatero úspěšného týmu.
4. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design