Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Efektivní komunikace s klientem I.
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. 2010/1213-PC/SP/VP - akreditace ukončena
Cíl kurzu Seznámit a umožnit účastníkům osvojit si pravidla efektivní komunikace, představit základní způsoby předávání informací a druhy komunikace včetně druhů komunikačních bariér, seznámit s technikami aktivního naslouchání a
umožnit účastníkům vyzkoušet si předkládané metody a techniky vedení rozhovoru v praxi.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a měst, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Proces komunikace, věcná a vztahová rovina, bariéry v komunikaci.
2. Druhy komunikace – verbální a neverbální
3. Slovní (verbální) komunikace - model komunikace, význam aktivního naslouchání při jednání, chyby v naslouchání.
4. Neslovní (neverbální) komunikace - význam řeči těla, jak jí porozumět, komunikační dovednosti.
5. Druhy rozhovorů a jejich vedení, praktický nácvik.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design