Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Budování poradenského vztahu v sociální práci a jak vést poradenský rozhovor
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. A2019/1209-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na přiblížení procesu budování a udržování žádoucího poradenského vztahu v rámci pomáhajícího poradenství. Kvalita poskytování sociálního poradenství nestojí jen na konkrétních znalostech pomáhajících profesionálů, ale také na schopnosti tyto znalosti klientovi adekvátně předat. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí, jak potřebné informace efektivně klientovi předat, jak v rámci poradenského rozhovoru vytvořit dobrý kontakt s klientem, jak pracovat s podporou a posilováním klientových kompetencí a odpovědnosti.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb, sociálním pracovníkům a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Absolvent získá základní přehled o specifikách pomáhajícího poradenství a o způsobech budování a udržování žádoucího poradenského vztahu s klientem. Pochopí důležitost adekvátní komunikace s klientem, jakým způsobem komunikaci s klientem vést a čeho se vyvarovat. Bude schopen rozpoznat případná úskalí vzájemné komunikace a spolupráce s klientem a zvolit vhodnou komunikační strategii. Seznámí se, jakým způsobem lze přistoupit k zakázce klienta, k formulaci problému klienta, jak mu pomoci řešit jeho problém tak, aby posílil jeho kompetence a odpovědnost.

1. Specifika pomáhajícího poradenství - základní terminologie, typologie poradenství, znaky pomáhajícího poradenství, poradenský proces, cíl poradenského procesu, přístupy volené v práci s klientem, poradenský vztah.
2. Komunikace jako základ dobrého poradenství - navazování kontaktu a budování vztahu s klientem, komunikace jako systém, verbální a neverbální komunikace, mýty o komunikaci, aktivní naslouchání a asertivita, práce s emocemi v pomáhajících profesích. Bariéry v komunikaci.
3. Práce se zakázkou klienta a průběh komunikace mezi poradcem a klientem - osobnost a chování poradce. Eganův model - definice problému, selekce cílů, zvažování důsledků, rozhodování, implementace. Příprava poradenského rozhovoru, vzájemné přijetí aktérů procesu pomoci, formulace zakázky, porozumění problému, hledání cest řešení problému, ukončení poradenského rozhovoru. Hlavní zásady vedení rozhovorů.
4. Zapojení klienta do procesu poradenství - Jak klienta zapojit do procesu, jak posílit jeho odpovědnost a kompetentnost řešit vlastní problém. Důvody odmítání profesionální sociální pomoci, práce s odporem klienta. Čeho se klienti nejčastěji obávají.
5. Řešení případů z praxe, diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Letní cenová akce 2020 - kurzy na zakázku

    V prázdninových měsících 2020 nabízíme  vybrané zakázkové kurzy za výhodné ceny novým i stávajícím zákazníkům po celé ČR za cenu od 11 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte naše Regionální kanceláře.  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design