Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v sociální práci s rodinou
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2019/1319-SP - ukončena
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je získání základních znalostí o vývojových úkolech a potřebách dětí. Tyto vědomosti jsou široce využitelné v práci sociálního pracovníka při sanaci rodin, v sociálně-právní ochraně dětí, při práci s rodinami v azylových zařízeních a v dalších oblastech přímé práce s rodinou, která vykazuje znaky ohrožení dítěte. Vzdělávací program seznamuje účastníky s různými pohledy na psychický vývoj dítěte, na jeho zdravý a rizikový průběh. Frekventant kurzu se seznámí s různými pohledy na vývojové potřeby dětského věku a ve společné diskusi s lektorem a ostatními účastníky kurzu bude veden k nacházení možností, jak tyto dětské potřeby lépe naplnit. Rodina je v tomto kontextu vnímána jako systém provázaný intenzivními interakcemi, který ovlivňuje každého ze svých členů. Interakce ostatních členů rodiny vůči dítěti je potom třeba příležitostně korigovat v případě, že je ohroženo naplňování jeho potřeb a přístup k plnění vývojových úkolů. V rámci vzdělávacího programu je v hojné míře využíváno praktických příkladů a kasuistik, frekventanti jsou podporováni ve vnášení vlastních profesních zkušeností k tématu. Následným cílem je seznámit účastníky s možnostmi pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině a sestavit obraz optimální interdisciplinární spolupráce s rodinou.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů a zařízení sociálních služeb
Program kurzu Absolvent
- získá základní znalosti o vývojových úkolech a potřebách dětského věku a jaké jsou jejich projevy.
- rozezná znaky deprivace v oblasti základních vývojových potřeb dětského věku,
- pochopí základní faktory, které zvyšují riziko disharmonického vývoje dětské psychiky zejména ze strany rodiny;
– bude schopen určit základní faktory, které ovlivňují zdravý vývoj dětské psychiky.
Absolvování kursu umožní frekventantovi porozumět přednášeným poznatkům a využívat je v praxi sociální práce za účelem prevence ohrožení dítěte nedostatečným naplněním jeho psychických potřeb.

1. Vývojové potřeby dětského věku, základní přístupy, rizika zdravého psychického vývoje dítěte, sociální práce s rodinou.
2. Psychosexuální vývoj dítěte optikou psychoanalýzy - psychoanalytický pohled na jednotlivé milníky vývoje dětské psychiky, role rodičů v naplňování potřeb dětí, možnosti a limity zásahu sociálního pracovníka.
3. Behaviorální a kognitivní pohled na vývoj dětské psychiky, role rodičů v procesu učení, pozitivní a negativní zpevňování, interakce chování s odměnami a tresty, přínosy a limity KBT přístupu k vývojovým potřebám dětského věku.
4. Přístupy k vývoji dětské psychiky -Pohled na lidskou psychiku a její formování v průběhu dětství, humanistický přístup k lidským potřebám, možnosti podpory rodičů v naplňování vývojových potřeb dětí.
5. Vývojové úkoly a potřeby dětského věku v praxi sociální práce - shrnutí předcházejících témat, metodou focus group hledání dalších zdrojů pro podporu rodiny ze strany sociálního pracovníka, podpora ochoty k multidisciplinární spolupráci při řešení situací ohrožujících zdravý psychický vývoj dítěte, rizika deprivace při nenaplnění formulovaných potřeb dětského věku, jejich prevence a řešení.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design