Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vedení rozhovoru s rodiči
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2020/0198-SP
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je získání specifických informací a znalostí pro vedení rozhovoru s rodiči a upozornit na úskalí komunikace v systému rodiny. V rámci vzdělávacího programu je specifikován charakter komunikace uvnitř rodinného systému, vztahy a specifika komunikace uvnitř rodiny i jakým způsobem vést efektivně rozhovor, jaké volit komunikační prostředky a strategie s cílem získání rodičů pro spolupráci. Pozornost je věnována problematice konfliktu mezi rodiči, získání pozitivního vztahu s rodiči a podpoře vnitřní motivace rodičů.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům měst a obcí, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Rodina jako systém. Rodina - její charakteristika, vztahy a komunikace uvnitř rodinného systému. Základní funkce rodiny. Specifika přístupu při práci s rodiči. Cíle spolupráce a volba struktury setkávání s rodiči. Důvody odmítání profesionální sociální pomoci.
2. Komunikační prostředky podporující spolupráci. Vedení rozhovoru, podmínky pro rozhovor, struktura rozhovoru, umění kladení otázek, techniky aktivního naslouchání, pochvala, ocenění, zpětná vazba, kritika, překážky účinného naslouchání. Jak pracovat s konfliktem mezi rodiči. Profesionální dovednosti pro práci s rodiči - základní nastavení poradce.
3. Specifika komunikace a přístupu při práci s rodinou. Cíl, zakázka, kontrakt - specifikace. Jak správně formulovat cíl rozhovoru, jak navázat pozitivní vztah s rodiči. Jak podpořit vnitřní motivaci, co brání v motivaci. Rozhovory s rodiči - nejčastější problémy, diskuse. Příklady prevence vyhoření, možnosti obnovy motivace, supervize.
4. Řešení příkladů z praxe, diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design