Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit zvládnout nepříznivou sociální situaci
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2020/0023-SP/PC/PP
Cíl kurzu Sociální pracovníci získají znalosti ve vedení rozhovoru s dětmi, které ztratily blízkou osobu, zvládnou náročnou situaci dítěte. Získají dovednosti, jak rozlišit v projevech dítěte smutek, bezmoc, ztrátu důvěry v život, nezájem. Získají náhled na nevhodné chování dítěte (převážně agresi a sebepoškozování) a vhodně dítě podpořit ke zvládnutí náročné situace a rodině doporučit a odeslat ji na vhodnou terapii.
Pracovníci v sociálních službách získají informace a znalosti, jak ve spolupráci se sociálním pracovníkem podporovat dítě, jak s ním komunikovat a provázet ho. Získají informace o projevech dítěte při ztrátě blízké osoby, změnách jeho chování a prožitků, které vedou ke zhoršování jeho nepříznivé situace a izolaci ve společnosti.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb pro dítě a rodinu a všem dalším zájemcům o tuto problematiku z řad pracovníků pomáhající profese
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je organizace Dítě, rodič, prarodič, z.s.

1. Úvod do problematiky.
2. Nemoc a umírání.
3. Rodina nemocného.
4. Vážně nemocné dítě v rodině.
5. Rozdíl v prožívání truchlení dítěte.
6. Řešení případů z praxe, diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design