Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Potenciál a možnosti spolupráce OSPOD a škol
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2020/0374-SP
Cíl kurzu Absolventi kurzu získají ucelený soubor informací v oblasti nejčastějších interakcí orgánů sociálně-právní ochrany dětí a škoských zařízení. Současně budou orientováni v obsahu zákonných i podzákonných norem, které budou moci využít ku prospěchu vzájemné spolupráce. Vzhledem k tomu, že kurz se orientuje na pochopení povinností a potřeb obou stran, jednou z nově získaných kompetencí frekventantů bude schopnost hledání možných kompromisů při cestě za společným cílem. Účastníci kurzu získají teoreticko-praktický rozhled v oblasti na rozhraní sociálně-právní ochrany dětí a školství, který budou schopni aplikovat do praxe díky konkrétní nabídce možností již praxí ověřených.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Vnímání a presentace OSPOD - nastínění aktuálního společenského pohledu na činnost OSPOD a ukázky možné presentace činnosti OSPOD v rámci spolupráce s pedagogickými pracovníky.
2. Zákonná a standardní možnost spolupráce OSPOD a škol - definice konkrétních zákonných a podzákonných norem upravujících vzájemné kompetence mezi školami a orgány sociálně-právní ochrany dětí a jejich využití v praxi žádoucím způsobem.
3. Konkrétní příklady rozvoje spolupráce OSPOD a škol - Popis a ukázka konkrétních praktických příkladů s potenciálem rozvoje spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany a škol.
4. Řešení kazuistik a ukázkových situací v interakci OSPOD a škol - Teoretické i praktické objasnění nejčastějších interakcí v kontextu orgánu sociálně-právní ochrany dětí a školských zařízení a včetně rozboru metodických pokynů. Řešení konkrétních kasuistik samotných účastníků kurzu a společné hledání nejvhodnějšího řešení. Diskuse.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design