Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Etopedický základ pro pracovníky v pomáhajících profesích
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 2 dny/16 hodin
Akreditace MPSV - č. A2017/0392-SP/PC/PP
Cíl kurzu Cílem kurzu je seznámit účastníky s etopedií jako spolupracujícím oborem pro sociální práci a další pomáhající profese (pedagogiku, psychologii, adiktologii) s ohledem na společné cílové skupiny. V rámci kurzu bude představena etopedie jako speciálně -pedagogická disciplína, která systémově zaštiťuje problematiku uceleného systému péče o osoby s poruchami chování či sociálně znevýhodněné. V rámci kurzu se účastníci seznámí s problematikou poruch rodičovské role, náhradní rodinné péče, ústavní a ochranné výchovy, poruch chování, juvenilní delikvence, kriminality dospělých, alternativních trestů, trestu výkonu odnětí svobody, bezdomovectví, drogových závislostí a prostituce.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pracovníkům pomáhajících profesí
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je Mgr. Zdeněk Čermák.

1. den
1. Etopedie jako speciálně-pedagogické disciplíny zaštiťující problematiku osob s poruchami chování a osob sociálně znevýhodněných.
2. Rodina, výchova, poruchy rodičovské role, syndrom CAN.
3. Ústavní a ochranná výchova – indikace k ústavní a ochranné výchově, opatrovnické soudy, soudnictví ve věcech mládeže, dopady ústavní výchovy na vývoj dítěte, školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
4. Náhradní rodinná péče – osvojení, pěstounská péče, poručenství.
2. den
1. Poruchy chování a etopedická zařízení – záškoláctví, porucha opozičního vzdoru.
2. Kriminalita a její řešení – kriminalita dospělých, dospívajících a dětí, soudnictví ve věcech mládeže, výkon trestu odnění svobody, alternativní tresty.
3. Současná drogová scéna – závislost, vývoj závislostí, látkové a nelátkové závislosti chování.
4. Bezdomovectví – zdroje bezdomovectví, životní styl bezdomovců, pomoc bezdomovcům, rizika spojená s bezdomovectvím.
5. Prostituce – typologie prostituce, přístupy k řešení prostituce, pomoc prostitutkám, rizikové faktory spojené s prostitucí.
6. Rekapitulace, diskuse a řešení případů z praxe.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

  • Změna adresy místa konání kurzů v Praze od 1. 6. 2020

    Regionální kancelář v Praze se stěhuje do do nových prostor na adresu: Vítkova 244/8, Praha 8 - Karlín. více zde ...
  • Letní cenová akce 2020 - kurzy na zakázku

    V prázdninových měsících 2020 nabízíme  vybrané zakázkové kurzy za výhodné ceny novým i stávajícím zákazníkům po celé ČR za cenu od 11 000 Kč bez DPH. Pro bližší informace kontaktujte naše Regionální kanceláře.  více zde ...
  • Aktuální informace k realizaci kurzů - začínáme školit od 25. 5. 2020

    S ohledem na aktuální situaci začínáme opět realizovat kurzy od 25. května. Budou dodržena doporučená hygienická opatření a kurzy budou realizovány v menším počtu účastníků.  Měnili jsme termíny veškerých kurzů, které jsme plánovali v období do 24. 5. O změně termínu přihlášené účastníky informujeme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Aktuální informace naleznete také na našem webu v kalendáři kurzů. Prosíme o součinnost a prosíme vždy o brzké potvrzení náhradního termínu. Pokud máte zájem přihlášku stornovat, prosíme, abyste nás včas informovali.  Předem děkujeme.  více zde ...
V. Škuta & Hadžim & Kovi design