Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Techniky sociální práce jako nástroj komunikace s klientem
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2020/1082-SP
Cíl kurzu Cílem kursu je seznámit frekventanty s vybranými technikami sociální práce, s jejich možným využitím v praxi sociální práce. Účastníci poznají během kursu základní pravidla a možnosti využití technik sociální práce, jejich podstatu, účel, potenciál a limity. Součástí kursu je nácvik přípravy pomůcek k realizaci technik, základní instruktáž k jejich použití. Hlavní důraz je kladený na využití technik sociální práce coby alternativních nástrojů komunikace u náročných klientů sociální práce, například klientů v odporu, mlčících klientů, nedobrovolných klientů, klientů dětského věku a podobně. Absolventi kursu budou seznámeni s celým procesem přípravy, praktické realizace a zhodnocení efektů konkrétních technik sociální práce. Kurs je výrazně prakticky zaměřen ke konkrétnímu nácviku práce s technikami.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Teoretické ukotvení problematiky.
Osvětlení rozdílu mezi teorií, metodou a technikou v sociální práci. Základní obecná pravidla pro uplatnění technik sociální práce v praxi sociální práce s klientem. Hlavní rizika a limity uplatnění technik v práci s klientem sociální práce, etické souvislosti využití technik sociální práce.
2. Konkrétní techniky sociální práce
Praktické představení různých dostupných technik sociální práce k usnadnění komunikace mezi klientem a sociální pracovníkem. Podpora a řízení interakce mezi sociálním pracovníkem a klientem při práci s technikou sociální práce a její řízení.
3. Praktické ukázky práce s technikami sociální práce
Praktické ukázky využití technik sociální práce, práce ve dvojicích či malých skupinkách modelující různé situace v sociální práci s jednotlivcem nebo s rodinou. Každý účastník kursu si vyzkouší jak roli sociálního pracovníka, tak roli klienta sociální práce. Příklady nacvičovaných technik:
• Kruh – emocí, aktivit, vlastností. Škála vlastností.
• Sociální pole.
• Křivka života.
• Časové snímky. Variace techniky drobného kroku.
• Strategie řešení problémů, práce se scénářem, využití při individuálním plánování.
• Kresba rodiny, kresba začarované rodiny, práce s klientem dětského věku. Koláž.
4. Průběžná společná diskuse, reflexe a sebereflexe.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design