Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Nepojistné sociální dávky v praxi
Tématická oblast Sociální péče a dávkové systémy
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č. A2020/1083-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program seznamuje se systémem nepojistných sociálních dávek - dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postižené občany a příspěvkem na péči. Cílem programu je předání informací o systému nepojistných dávek v takovém rozsahu, aby byl absolvent schopen poskytnout klientovi základní sociální poradenství z této oblasti. Pozornost bude věnována problematice životního a existenčního minima, podstatným informacím pro vymezení situace klienta, zda se osoba nachází v hmotné nouzi, zda je ohrožena sociálním vyloučením z důvodu nedostatku finančních prostředků, zda není v dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu a především nastínit, jaké jsou možnosti pomoci pro tyto klienty, na jaké sociální dávky má eventuálně klient nárok a jaký je průběh vyřizování dávek.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům úřadů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Životní a existenční minimum
Právní úprava životního a existenčního minima, vysvětlení základních pojmů - životní a existenční minimum, částky životního minima, příklady výpočtu, valorizace životního a existenčního minima, společně posuzované osoby, započitatelné a nezapočitatelné příjmy.
2. Dávky státní sociální podpory
Základní pojmy, rozhodné období u testovaných dávek, okruh oprávněných osob, výdělečná činnost, nezaopatřené dítě. Druhy dávek státní sociální podpory - přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, pohřebné.
3. Dávky pomoci v hmotné nouzi
Vysvětlení základních pojmů, okruh oprávněných osob, orgány pomoci v hmotné nouzi, rozhodné období, příjem a celkové sociální a majetkové poměry.
4. Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Základní pojmy, okruh oprávněných osob, výplata dávek, průkaz osoby se zdravotním postižením. Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku - nárok na příspěvek, podmínky nároku, výše dávky, řízení o příspěvku.
5. Příspěvek na péči
Právní úprava příspěvku na péči, okruh oprávněných osob, posuzování stupně závislosti, řízení o příspěvku na péči, výše příspěvku, možnosti zvýšení.
6. Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design