Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Efektivní komunikace úředníka
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem je prohloubit poznatky a dovednosti z oblasti sociální komunikace jako nezbytné součásti efektivní práce úředníka, o získání uceleného přehledu o důležitosti obou složek komunikace, a to jak verbální i neverbální, o možnostech využívání veškerých komunikačních dovedností k dosažení cíle při jednání a při řešení konfliktních situací na úřadě.
Cílová skupina Kurz je určen úředníkům obecních, městských a krajských úřadů a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Slovní (verbální) komunikace - model komunikace, věcná a vztahová rovina, umění naslouchat, jazykový styl a co ovlivňuje úspěšnou komunikaci.
2. Neslovní (neverbální) komunikace - význam řeči těla, jak jí porozumět, komunikační dovednosti.
3. Druhy rozhovorů a jejich vedení.
4. Význam aktivního naslouchání při jednání - chyby v naslouchání, bariéry.
5. Využití asertivity při jednání s lidmi - význam přímé a jasné komunikace a dovednosti vyjádřit své názory, postoje či přání, asertivní práva a techniky.
6. Asertivní komunikace a její uplatňování v praxi – zásady asertivní komunikace, umění zvládnout náročné rozhovory s klienty, využití asertivity při řešení konfliktů a při jednání s problematickými klienty.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design