Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociální práce s jednotlivcem - úvod do tématu
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV č. - A2021/0017-SP/PC
Cíl kurzu Absolventi si zvýši svoje kompetence v oblasti individuální sociální práce na úrovni vědomostí, dovedností a postojů. Seznámí se s principy a charakteristikou individuální sociální práce, dokážou se orientovat v principu kontroly a pomoci v pomáhajícím procesu, naučí se s pracovat s pastmi procesu. Kurz pomůže frekventantům v plánování pomáhajícího procesu, utváření pomáhajícího vztahu, sebereflexi, náhledu na problémové případy, posílí dovednost komunikovat se specifickými typy klientů. Své kompetence prokážou v rámci dovednosti analyzovat, reflektovat a najít cestu v problematickém kazuistickém či vlastním přineseném případu. Klienti získají, dostanou emoční podporu, budou si moci vyměnit zkušeností, mít prostor k nácviku nových modelů jednání a zvyšování svých komunikačních kompetencí.
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s organizací Dítě, rodič, prarodič, která je nositelem akreditace.

1. Úvod
2. Vymezení základních pojmů
3. Individuální sociální práce
4. Pole společné práce s klientem
5. Casework
6. Pomáhající proces
7. Transakční analýza
8. Kontrola a pomoc (moc a bezmoc)
9. Hranice v pomáhajícím vztahu
10. Komunikační dovednosti v pomáhajícím procesu
11. Závěr, Diskuse

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design