Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2021/0702-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na problematiku komunikace a práce s dospívajícími klienty. Obsahuje základní shrnutí informací z oblastí vývojové psychologie dospívajících a také o vybraných psychopatologických projevech v období adolescence. Pozornost je věnována především zásadám práce a efektivní komunikace s touto věkovou kategorií a jak vést rozhovor s dospívajícím klientem.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Absolvent získá základní orientaci v problematice komunikace a práce s dospívajícími klienty, získá základní znalosti z oblasti vývojové psychologie a psychopatologie mladistvých, seznámí se ze zásady práce s touto věkovou kategorií klientů, jak komunikovat s dospívajícími, jak jim umět naslouchat, vnímat řeč těla, volit vhodné otázky, jak efektivně vést rozhovor a navázat optimální vztah s dospívajícím klientem v rámci sociální práce. Interaktivními formami si bude moci procvičit vybrané poznatky v praxi.
1. Úvod do vývojové psychologie - specifikace dospívajícího klienta a období adolescence, jeho potřeby, hledání identity, navázání vztahu s dospívajícím, jak mu umožníme otevřeně se projevit, chyby v posuzování.
2. Psychopatologie období adolescence - zdroje zátěže u dospívajících, stres, deprese, úzkosti, poruchy chování, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, závislosti a další.
3. Komunikace s dospívajícími - pravidla otevřené komunikace s dospívajícími, zásady jednání, navázání kontaktu, komunikační dovednosti, aktivní naslouchání.
4. Vedení rozhovoru s dospívajícím - příprava na rozhovor, prostředí, podmínky, diagnostický rozhovor, otázky - přímé, nepřímé, projektivní, empatické, naslouchání, koučovací otázky, ukázky otázek, motivace ke spolupráci.
5. Diskuse, řešení příkladů z praxe, odpovědi na dotazy.

Lektorský tým: Bc. Košťáková Alena

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
25. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci, AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0702-SP/PC
Bc. Košťáková Alena 224049 1800 Kč
25. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci, AKCE 2+1
MPSV - č. A2021/0702-SP/PC
Bc. Košťáková Alena 224049 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design