Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Psychopatologie pro pomáhající profese
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV č. - A2021/0703-SP/PC
Cíl kurzu Cílem kurzu je poskytnou základní orientaci v problematice psychopatologických odlišností a projevů klientů. Tyto základní znalosti povedou k lepšímu porozumění situaci klienta, efektivnější komunikaci s ním, ke specifické intervenci a pomoci s ohledem na psychické možnosti klienta a jeho rozvoj. Účastníci budou seznámeni s příčinami vzniku odchylek od zdravého stavu: vliv dědičnosti, vlivy prostředí, výchovy, vlivy zátěžových situací a dalších podmínek, které mohou způsobit vznik onemocnění. Dále seminář seznamuje účastníky blíže s vybranými okruhy poruch a jejich zasazením do Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10. Účastníci budou mít možnost porozumět základním příčinám vzniku těchto poruch, seznámí se s jejich typickými projevy v chování, v komunikaci a prožívání klientů. Tyto znalosti absolventům umožní hlouběji chápat chování a potřeby svých klientů a zvolit odpovídající způsoby komunikace a práce s nimi.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a měst, pracovníkům zařízení sociálních služeb, výchovným a pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Absolvent
- získá základní orientaci o možných psychopatologických odlišnostech a projevech klientů,
- pochopí příčiny vzniku odlišností klientů způsobené různými vlivy,
- seznámí se s vybranými okruhy poruch, typickými projevy v chování, komunikaci a prožívání klientů,
- bude schopen lépe chápat chování a potřeby těchto klientů a zvolit odpovídající způsoby komunikace a práce s nimi.

1. Vymezení základních pojmů, hranice normy, normality, projevy lidí, odlišnost reagování, mechanismus vzniku a vývoje psychických odchylek - dědičnost, genetické, vlohy vlivy prostředí. Charakteristika zátěžových situací, které mohou vést k narušení psychické rovnováhy. Protektivní faktory zvládání zátěžových situací. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Poruchy psychických funkcí -poruchy jednotlivých psychických funkcí, jejich vliv na chování a jednání člověka - vědomí, vnímání, myšlení, paměť, emoce, inteligence, jednání, osobnost. Poruchy osobnosti obecně. Diskuse a odpovědi na dotazy.
3. Schizoferenní onemocnění - Schizofrenie - symptomy, typologie, etiologie, klinické projevy v sociální oblasti. Diskuse a odpovědi na dotazy.
4. Afektivní poruchy - Klasifikace, depresivní epizoda, manická epizoda, bipolární afektivní porucha, cyklotymie, dysthymie - charakteristika, klinické projevy v sociální oblasti. Diskuse a odpovědi na dotazy.
5. Neurotické poruchy -Úzkost a strach, úzkostné poruchy, klasifikace úzkostných a nutkavých poruch, agorafobie, sociální fobie, specifické fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, smíšená úzkostně depresivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha, etiologie úzkostných poruch. Reakce na stres a poruchy přizpůsobení. Diskuse, řešení případů z praxe.
6. Disociativní poruchy a somatoformní poruchy - Charakteristika, raná traumatizace, spouštěče, etiologie úzkostných poruch, disociace nepatologické, adaptivní, maladaptivní, charakteristika. Somatoformní poruchy - klasifikace, somatizační porucha, diagnostická vodítka, etiologie. Diskuse a odpovědi na dotazy.
Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design