Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Jak motivovat ke změnám klienta i sebe
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV č. - A2021/0862-SP/PC/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je zaměřen na problematiku motivace klienta provést potřebné změny v životě. Pozornost je věnována potřebným komunikačním dovednostem a strategiím, které mohou motivaci klienta pozitivně ovlivnit. Vzdělávací program zahrnuje i obecné vymezení motivace, seznámení s pojmy vědomá a nevědomá motivace, souvislostmi mezi osobností a motivací, jaké lze rozlišovat motivační typy lidí a především co ovlivňuje a brání motivaci a jak lze motivaci posílit. Rozhovor je zde prezentován jako nástroj pomoci, jsou definovány základní principy vedení motivačních rozhovorů s cílem efektivního a úspěšného rozhovoru. Zdůrazněna je i důležitost motivace samotného pracovníka a jeho schopnost sebereflexe.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Absolvent vzdělávacího programu
- pochopí význam a důležitost motivace, která je potřebná pro rozhodnutí i snahu provést potřebné změny ve svém životě,
- seznámí se se základními vybranými komunikačními dovednostmi a strategiemi, které mohou mít na motivaci klienta významný vliv,
- získá poznatky co je vědomá a nevědomá motivace, jaká je souvislost mezi osobností a motivací, jaké lze rozlišovat motivační typy lidí a především co ovlivňuje a brání motivaci a jak lze motivaci posílit,
- pochopí základní principy vedení motivačních rozhovorů a jak motivační rozhovor vést co nejúspěšněji a nejefektivněji,
- bude schopen sebereflexe a náhledu, jak zlepšit a pracovat i vlastní motivaci.

1. Budování vztahu s klientem a vliv na motivaci klienta
Možné důvody odmítání profesionální pomoci. Budování vztahu s klientem, význam komunikace, efektivní způsoby komunikace, verbální, neverbální projevy, empatie a další komunikační strategie. Vliv na motivaci klienta. Jak navázat s klientem pozitivní vztah.
2. Motivace a co brání motivaci - obecné vymezení motivace, vědomá a nevědomá motivace, osobnost a motivace, motivační typy lidí. Co ovlivňuje a brání motivaci. Motivační "pravidla" a tipy pro klienty i pracovníky.
3. Motivační rozhovor - rozhovor jako nástroj pomoci, principy motivačních rozhovorů, jak vést motivační rozhovor. Eaganův model - definice problému, selekce cílů, zvažování důsledků, rozhodování, implementace, evaluace. Kontrola x pomoc. Diskuse, řešení případů z praxe.
Rekapitulace, diskuse a ujasnění problémových okruhů, odpovědi na dotazy a zpětná vazba.

Lektorský tým: PhDr.Kliment Pavel, Ph.D., Mgr. Mucalová Lucie, Bc. Alena Košťáková, Mgr. Veronika Vymětalová

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design