Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Digitální /nelátkové/ závislosti u dětí a dospívajících
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. - A2021/1357-SP/PC
Cíl kurzu Absolvent vzdělávací programu
- získá vybrané informace z oboru adiktologie se zaměřením na závislosti digitální /nelátkové/ - hraní na počítači, hraní pc her, užívání sociálních sítí, používání telefonu.
- bude se orientovat v pojmech jako je netolismus, gaming, adiktologické služby, návykové chování, specifika závislostí, rizika a dopady nelátkových závislostí.
- pochopí specifika této problematiky a to se zaměřením na věkovou skupinu dětí a dospívajících.
- pochopí, jaké jsou možné přístupy a jakým způsobem lze navázat kontakt s klientem, jak lze pracovat s rodinou a rodinnými příslušníky.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu 1. Úvod do oboru adiktologie - vymezení pojmu adiktologie, vymezení klíčových pojmů, dělení a specifika nelátkových závislostí, dopady, prevalence.
2. Psychologické aspekty nelátkových závislostí - příčiny a vznik závislostí, neurobiologický model, psychosociální model závislostí, funkce závislostí. Druhy nelátkových závislostí.
3. Charakteristika jednotlivých digitálních závislostí - hráčská porucha - kritéria, rozdíly od závislostí na psychotropních látkách, základní psychologické charakteristiky. Hraní pc her a závislost na internetu - základní psychologické charakteristiky, kritéria, znaky on-line závislosti, závislostní chování a naše potřeby. Závislost na internetu, rozdíly v návykovosti, rizika vzniku, specifika u dětí. Závislost na online hrách. Závislost na sociálních sítích - FOMO fenomén, specifika. Závislost na mobilních telefonech. Závislost na televizi, specifika.
4. Práce se závislým, s rodinou a osobami blízkými - prevence a léčba. Možnosti léčby. Motivace a fáze kola změny. Systém péče. Mapa pomoci.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorský tým: PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design