Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Aplikace právních předpisů Evropské unie v sociální péči
Tématická oblast Sociální péče a dávkové systémy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace neakreditováno
Cíl kurzu Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout a prohloubit poznatky o právních nařízení Evropské unie, a to především nařízení Rady EEC č. 1612/1968 a 1408/1971, nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, nařízení č. 988/2009 a nařízení č. 987/2009 a jejich aplikaci v dávkových systémech ČR. Vzdělávací program napomůže účastníkům získat dovednosti správně aplikovat daná nařízení a zodpovědně rozhodovat při vyplácení dávek příslušníkům EU.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům sociálních odborů obcí a měst, pracovníkům úřadů práce a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Program kurzu 1. Cíle politiky Evropské unie. Principy sociální politiky EU. Evropský sociální fond – charakteristika a poslání.
2. Nařízení Rady EEC č. 1612/68 a 1408/71. Věcný rozsah nařízení EEC č. 1408/71.
3. Nařízení EP a Rady ES č. 883/2004 o koordinaci systémů soc. zabezpečení, nařízení EP a Rady ES č. 988/2009, který se mění nařízení č. 883/2004, nařízení EP a Rady ES č. 987/2009, kterým se stanovují prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004.
3. Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému – směrnice 2004/38/ES.
4. Aplikace právních předpisů v dávkových systémech. Řešení problémových případů a příklady dobré praxe.
5. Diskuse a odpovědi na otázky.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design