Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Základy sociální práce s osobami bez přístřeší
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2020/1115-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Účastník semináře je seznámen se základními pojmy a skutečnostmi v oblasti problematiky sociální práce s osobami bez přístřeší. Jsou vysvětleny základní teoretické teze, popsán sytém pomoci v hmotné nouzi i systém sociálních služeb. Využívá propojení teorie s praxí a slouží rovněž k profesní podpoře pracovníků. S ohledem na fakt, že lektoři se pohybují v dané oblasti, každý kurz bude obohacen o nové zkušenosti. Zpětná vazba je přirozenou součástí vzdělávacího programu.
Cílová skupina Kurz " Základy sociální práce s osobami bez přístřeší " je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb, státní správy i samosprávy a jeho hlavním cílem je získání základního přehledu sociální práce s osobami bez přístřeší. Kurz je koncipován tak, aby prezentoval teorii v kontextu praxe a to včetně důrazu na oblast komunikace, systémových nedostatků. Pojímá celou oblast jako propojený celek.
Program kurzu Kurz je organizován je spolupráci a nositelem akreditace je Mgr. Magdalena Marie Dziadková Turoňová

1. Vymezení pojmů (osoba bez přístřeší, typologie Ethos, situace v ČR a zahraničí, cílová skupina, sociální vyloučení a začlenění, hmotná nouze a základní typy dávek).
2. Legislativní rámec.
3. Členění sociálních služeb
4. Příčiny bezdomovectví
5. Komunikace (zásady)
6. Organizace v ČR
7. Prevence bezdomovectví
8. Systémové nedostatky
9. Diskuse a odpovědi na dotazy,

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design