Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2022/0144-SP/PC
Cíl kurzu Absolvent
- získá základní informace z oblasti závislostí,
- získá informace o možnostech práce s rodinou a základních psychologických charakteristikách rodinného prostředí,
- pochopí, jakým způsobem lze pracovat s rodinou závislého a jak reagovat na jejich potřeby,
- jak efektivně plánovat a připravit k realizaci jednotlivé techniky sociální práce;
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhajících profesí
Program kurzu Vzdělávací program je zaměřen na problematiku závislostí, na vymezení základních pojmů z oblasti adiktologie (obor věnující se závislostem). Účastníci budou seznámeni s teorií závislosti – vznikem a rozvojem závislosti. Specifikováno bude základní rozdělení a účinky jednotlivých ne/návykových látek (alkohol, marihuana, stimulační a tlumivé látky, hráčství). Zvláštní pozornost bude věnována tématu rodiny, rodinným příslušníkům, jejich prožívání a způsobům práce s rodinnými příslušníky. Specifikován bude také systém léčby uživatelů návykových látek (ambulantní, pobytová léčba, doléčovací programy, přístup harm reduction) s zdůrazem na význam rodiny v procesu léčby. Problematika bude účastníkům přiblížena prostřednictvím řady kazuistik a případů z praxe.

1. Úvod do problematiky závislostí - úvod do oboru adiktologie, vymezení klíčových pojmů, definice závislosti, příčiny a vznik závislostí, dělení závislostí, neurobiologický model, psychosociální model, nelátkové závislosti, dopady, prevalence.
2. Práce s rodinou a osobami blízkými - bludné kruhy závislostí, možnosti léčby, základní psychologické charakteristiky rodinného prostředí, význam rodinného prostředí. Důležitost práce s rodinou. Metoda 5 ti kroků. Typy rodin s prvkem závislosti. Diskuse a odpovědi na dotazy.
3. Systém péče o závislé a rodinu - systém léčby pro uživatele návykových látek (ambulantní, pobytová léčba, doléčovací programy, přístup harm reduction). Kazuistiky a výměna zkušeností frekventantů kurzu, diskuse.

Akreditovaní lektoři: PhDr. Eva Aigelová, Ph.D., Mgr. Květuše Sluková, PhD.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
22. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/0144-SP/PC
PhDr. Aigelová Eva Ph.D. 124060 1800 Kč
22. 10. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Úvod do adiktologie a práce s rodinnými příslušníky NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV - č. A2022/0144-SP/PC
PhDr. Aigelová Eva Ph.D. 124060 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design