Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociálně rizikové chování v dětském věku jako maladaptivní strategie naplnění potřeb dítěte
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. - A2022/0143-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program představuje sociálně rizikové chování v dětském věku jako specifickou odpověď dítěte v procesu naplnění či nenaplnění jeho základních psychických a vývojových potřeb. Kurz nevnímá rizikové chování pouze situačně jako stav k řešení, ale představuje jeho možné zdroje a posilující faktory (proces vzniku a zpevnění). Kurs umožňuje frekventantům uvědomit si, co rizikové chování dětí vyvolává a co ho následně posiluje. Pozornost je věnována protektivním faktorům, které umožňují v prvních fázích výskytu rizikové chování zvrátit. Vzdělávací program vychází z teorií potřeb a z premis kognitivně behaviorálních přístupů, s cílem analyzovat chování dítěte tak, aby byly odhaleny příčiny, stabilizátory a protektivní faktory. Část kurzu je věnována edukaci rodiny tak, aby dokázala prevenci rizikového chování začlenit do každodenní interakce s dítětem. Jako ilustrativní příklady jsou využity nejčastější typy rizikového chování, kam řadíme například šikanu, záškoláctví, užívání návykových látek, kriminální jednání, sexuálně rizikové chování a další.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pracovníků pomáhající profese
Program kurzu 1. Psychické a vývojové potřeby dětského věku - Maslowova pyramida potřeb, základní psychické potřeby dítěte - potřeba stimulace, potřeba smysluplného světa, potřeba lásky, potřeba identity, potřeba životní perspektivy. Vývojové potřeby dětského věku. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Rizikové chování - Rizikové chování jako reakce na deprivaci dítěte. Operantní podmiňování, interakce chování dítěte s dostupnými pozitivními a negativními sankcemi, procesy upevňování rizikového chování. Diskuse.
3. Dítě na cestě, základní mechanismy vzniku a udržování rizikového chování – od čeho dítě utíká a kam. Diskuse, řešení případů z praxe.
4. Nejčastější typy rizikového chování - příklady nejčasnějších typů rizikového chování dětského věku, aplikace dosavadních znalosti a dovedností do analýzy konkrétních příkladů rizikového chování, dopady na práci sociálního pracovníka s rodinou dítěte.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorský tým: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D., PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
13. 6. 2024
OBSAZENO
Olomouc OLOMOUC Sociálně rizikové chování v dětském věku jako maladaptivní strategie naplnění potřeb dítěte OBSAZENO
MPSV č. - A2022/0143-SP/PC
PhDr. Klimentová Eva, Ph.D. 124044 2100 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design