Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Vedení rozhovoru s dítětem v podmínkách a prostředí OSPOD
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. - A2022/0383-SP
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s možnostmi a specifiky vedení rozhovoru v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Získat od dítěte např. potřebné informace pro kvalitní rozhodování soudu je velmi náročný úkol. Přitom aby soud mohl o dalším osudu dítěte rozhodnout, ať už v trestním, opatrovnickém či jiném řízení, potřebuje dobře znát situaci dítěte a jeho rodiny. Jde mnohdy o klíčové informace, týkající se názoru dítěte, jeho emocí a potřeb v různých kontextech. Sociální pracovníci navíc vykonávají tuto svou činnost v náročných podmínkách souvisejících s různorodostí konkrétních situací a prostředí.
V průběhu semináře získají posluchači znalosti a dovednosti, jak mohou rozhovor jako stěžejní nástroj v práci s dětským klientem ve své diagnostické i sociálně-terapeutické činnosti používat, včetně zapojení speciálních technik. Důraz bude kladen na potřebná specifika ve vztahu k účelu rozhovoru, věku dítěte, jeho situaci v rodině apod., přičemž pozornost bude věnována spíše stránce praktické, než teoretické.

Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům OSPOD
Program kurzu 1. Rozhovor jako základní nástroj sociální diagnostiky a sociální terapie.
Faktory ovlivňující kvalitu a průběh rozhovoru, chyby při vedení rozhovoru. Příprava na rozhovor.
2. Náročnost situací ve vedení rozhovoru s dětmi - specifika rozhovorů s dětmi vedených v prostředí OSPOD. Limity na straně klienta i pracovníka, kompetence sociálního pracovníka. Podmínky různých prostředí.
3. Nástroje pro efektivní vedení rozhovoru - Techniky pro efektivní vedení rozhovoru, včetně vysvětlení jejich přínosu a postupu. Praktická ukázka - předvedení vybrané techniky na konkrétním příkladu.
Zpracování a vyhodnocení použitých technik do zpráv k soudu.
4. Zapojení rodičů do procesu participace dítěte - Práce s rodiči dítěte před rozhovorem i po jeho skončení, informování rodičů, přenos informací, motivace rodičů k dohodě v zájmu dítěte.
5. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorský tým: Mgr. Eva Zakouřilová

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
31. 5. 2024
ZRUŠENO
Praha RK PRAHA Vedení rozhovoru s dítětem v podmínkách a prostředí OSPOD ZRUŠENO
MPSV č. - A2022/0383-SP
Mgr. Zakouřilová Eva 224048 2300 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design