Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt dítěte s biologickou rodinou
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. A2022/0515-SP/PC/PP
Cíl kurzu Vzdělávací program seznamuje účastníky se základními problémy vytváření a rozvíjení identity dítěte umístěného v náhradní rodinné péči a jak tyto znalosti prakticky aplikovat v přístupu k dítěti, jeho náhradní i biologické rodině. Seznamuje stručně se základními pojmy - co je to identita, jak se utváří ve vývoji dítěte, které faktory ji ovlivňují. Téma je vázáno na výklad základní psychických potřeb dětského věku. Absolvent se seznámí s poznatky o tom, jak různé formy sociálního osiření a opuštění ovlivňují vývoj a podobu identity dítěte a jak s tématem v sociálních sítích dítěte šetrně nakládat. Smyslem je edukací osob z blízkého okolí dítěte odlehčit břemeno, které bylo dítěti naloženo. Účastníci získají praktická doporučení pro budování zdravé identity dítěte umístěného v náradní rodinné péči, jak s ním mluvit o jeho biologických rodičích a jaké zásady dodržovat při kontaktu s ním. Poznatky jsou aplikovatelné po modifikaci i pro práci s dětmi vyrůstajícími v dětských domovech a jiných formách náhradní výchovné péče.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pomáhající profese
Program kurzu 1. Identita a její důležitost ve vývoji dítěte. Co je to identita. Druhy identity - širší, kolektivní, dvojitá, smíšená. Faktory ovlivňující vývoj identity dítěte. Důležitost identity ve vývoji dítěte.
2. Identita v jednotlivých vývojových fázích a potřeby dítěte. Jak a kdy se objevují poruchy identity. Klíčové období dospívání, adolescence a identita, fáze nevděku. Co brání vytvoření bezpečného pocitu pozitivní identity. Geny nebo identita?
3. Identita dítěte v náhradní rodinné péči. Praktická doporučení pro budování identity dítěte. Mentální reprezentace biologických rodičů, jak mluvit o biologických rodičích, přijetí minulosti dítěte, zpracování pocitů viny u dítěte. Kontakt s biologickou rodinou, jak vycházet s biologickými rodiči, asistovaný kontakt.
4. Diskuse a odpovědi na dotazy.
Lektorský tým:
Bc. Alena Košťáková
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design