Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt dítěte s biologickou rodinou
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. A2022/0515-SP/PC/PP
Cíl kurzu Vzdělávací program seznamuje účastníky se základními problémy vytváření identity dítěte a jak tyto znalosti prakticky aplikovat v přístupu k dítěti a v rodinné výchově. Seznamuje se základními pojmy - co je to identita, jak se utváří ve vývoji dítěte, které faktory ji ovlivňují a jaké existují její druhy. Zdůrazněna je důležitost blízké osoby a rodiny, resp. pevná vazba a bezpodmínečné přijetí od pečujících osob. Absolvent se seznámí s poznatky o tom, jak se identita vytváří v různých vývojových stádiích dítěte, jaké jsou poruchy identity. Zásadní poznatky, jež absolvent získá, se týkají také specifik dětské identity v náhradní rodině. Účastníci získají praktická doporučení pro zdravé budování identity dítěte, jak s nimi mluvit o jejich biologických rodičích a jaké zásady dodržovat při kontaktu s nimi.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům z řad pomáhající profese
Program kurzu 1. Identita a její důležitost ve vývoji dítěte. Co je to identita. Druhy identity - širší, kolektivní, dvojitá, smíšená. Faktory ovlivňující vývoj identity dítěte. Důležitost identity ve vývoji dítěte.
2. Identita v jednotlivých vývojových fázích a potřeby dítěte. Jak a kdy se objevují poruchy identity. Klíčové období dospívání, adolescence a identita, fáze nevděku. Co brání vytvoření bezpečného pocitu pozitivní identity. Geny nebo identita?
3. Identita dítěte v náhradní rodinné péči. Praktická doporučení pro budování identity dítěte. Mentální reprezentace biologických rodičů, jak mluvit o biologických rodičích, přijetí minulosti dítěte, zpracování pocitů viny u dítěte. Kontakt s biologickou rodinou, jak vycházet s biologickými rodiči, asistovaný kontakt.
4. Diskuse a odpovědi na dotazy.
Lektorský tým:
Bc. Alena Košťáková
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
1. 11. 2022
VOLNO
Praha Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt dítěte s biologickou rodinou, NOVINKA
MPSV č. A2022/0515-SP/PC/PP
Bc. Košťáková Alena 222072 2100 Kč
3. 11. 2022
Volno AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Identita dítěte v náhradní rodinné péči a kontakt dítěte s biologickou rodinou, NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV č. A2022/0515-SP/PC/PP
PhDr. Klimentová Eva, Ph.D. 122053 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design