Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Hranice při práci v sociálních službách
Tématická oblast Sociální služby
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV – č. A2020/0582-SP/PC/VP
Cíl kurzu Cílem tohoto kurzu je naučit se vymezovat hranice ve vzájemném vztahu mezi pracovníky a klienty, spolupracovníky, pracovníky a organizací. Účastníci si na praktických příkladech mohou osvojit možné způsoby řešení, při vymezování hranic. Účastníci kurzu si osvojí poznatky práce s hranicemi, zvýší jejich profesionální přístup při své práci.
Cílová skupina Kurz je určen zaměstnancům v sociálních službách – sociální pracovníky, pracovníky v přímé péči, vedoucí pracovníky a všem dalším zájemcům z řad pomáhající profese
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je Marie Mikulajská, DiS.


1. Definice hranic v mezilidských vztazích, význam hranic, druhy osobních hranic, problémy s hranicemi a proč je těžké si hranice naastavit, důležitost stanovování hranic, důsledky porušování hranic, jak hranice budovat a jak hranice „komunikovat“.
2. Oblasti hranic – v jakých oblastech překračuje hranice klient směrem k pracovníkovi sociální služby, ve kterých oblastech porušují hranice sami pracovníci ve vztahu ke klientovi, překračování hranic ve vztahu mezi spolupracovníky, ve vztahu pracovníka a organizace.
3. Legislativa – LZPS, Zákoník práce, Etický kodex sociálních pracovníků ČR, Kodex organizace v souvislosti s tématem kurzu.
4. Příklady z praxe a jejich řešení (modelové situace) a praktická cvičení. Účastníci budou mít možnost navrhnout samostatné řešení situace, využít podpory lektora a dalších účastníků kurzu.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
7. 10. 2022
OBSAZENO
Praha ON-LINE Hranice při práci v sociálních službách OBSAZENO, využijte další termín 9. 11.
MPSV – č. A2020/0582-SP/PC/VP
Mikulajská Marie, DiS. 222074 1800 Kč
7. 10. 2022
OBSAZENO
Olomouc ON-LINE Hranice při práci v sociálních službách OBSAZENO, využijte další termín 9. 11.
MPSV – č. A2020/0582-SP/PC/VP
Mikulajská Marie, DiS. 222074 1800 Kč
9. 11. 2022
Volno AKCE 2+1
Praha ON-LINE Hranice při práci v sociálních službách NOVINKA, AKCE 2+1
MPSV – č. A2020/0582-SP/PC/VP
Mikulajská Marie, DiS. 222087 1800 Kč
9. 11. 2022
Volno AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Hranice při práci v sociálních službách NOVINKA
MPSV – č. A2020/0582-SP/PC/VP
Mikulajská Marie, DiS. 222087 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava

Aktuality

V. Škuta & Hadžim & Kovi design