Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Podpora komunikačních dovedností dětí se speciálními potřebami v raném věku
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 2 dny/16 hodin
Akreditace MPSV – č. A2020/0609-SP/PC/PP
Cílová skupina Kurz je určen pro pracovníky v přímé péči a neformální pečovatele, kteří pracují s dětmi s narušenou komunikační schopností. Přínosný může být i pro speciální pedagogy, učitele mateřských škol nebo učitele základních škol speciálních.
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je Asociace rané péče České republiky, z.s.

Účastníci se seznámí s vývojem řeči a komunikačních dovedností, se souvislostmi vývoje smyslů a motoriky a jejich rolí, se specifiky vývoje v těchto oblastech u dětí s různým typem postižením, s dopadem neverbality na různé vývojové oblasti (hra, sociální chování, schopnost seberegulace...). Seznámí se se způsoby, konkrétními postupy a pomůckami k podpoře řeči a komunikace dětí vzhledem k jejich specifickým potřebám, vyplývajícím z konkrétního typu postižení – a to jak běžnými prostředky, tak i prostředky augmentativní a alternativní komunikace. V rámci praktických cvičení si vyzkouší dorozumět se se svým okolím neverbálním způsobem, v závěru navrhnou pomůcky a postupy k podpoře komunikace pro konkrétní dítě.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design