Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Profesionální etické chování a jeho uplatnění v pomáhajících profesích
Tématická oblast Sociální služby
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV č. - A2022/0773-SP/PC
Cílová skupina Kurz je určen sociálních pracovníkům, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci a nositelem akreditace je společnost HELPING HOME, s.r.o.

Edukační kurz patří mezi aktivity, které přináší morální a etické přístupy do pomáhajících profesí. Cílem kurzu je poukázat edukantům pohled na pojmy lidství a lidské důstojnosti, zprostředkovat jim základní normy.
Prostřednictvím diskuzí a praktických cvičení ve skupinách se účastníci zamyslí nad důležitými aspekty jejich práce. Jsou to autonomie klienta, lidská důstojnost, tolerance a respekt, právo hájit své zájmy. Pracovníci si uvědomí, jaký mají významný vliv na kvalitu života klienta a jaké důsledky může mít podceňování etického chování v praxi.
Edukanti se seznámí s praktickou etikou práce zaměřenou na pomoc, podporu, potřeby a hodnoty konkrétního klienta.
Budou mít dostatek prostoru pro diskuzi nad konkrétními kazuistikami a situacemi z oblasti současným etických dilemat, a zároveň budou s lektorem hledat optimální řešení těchto situací a vzájemně si budou předávat příklady ze své praxe.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design