Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. - A2022/0918-SP/PC/PP
Cíl kurzu Absolvent vzdělávací programu
- získá vybrané informace o novodobém fenoménu - sebepoškozování (SP) se zaměřením na různé druhy a způsoby SP.
- bude se orientovat ve způsobech reagování a komunikace se sebepoškozujícím, aby dále nedošlo ke zhoršení dané situace.
- pochopí specifika této problematiky a to se zaměřením na věkovou skupinu dětí, dospívajících i dospělých.
- pochopí, jaké jsou možné nevhodné přístupy a jakým způsobem lze navázat kontakt s klientem, aby nastalo vhodné prostředí k postupnému nastolení změny daného problému.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, sociálním pracovníkům a pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Program:
1. Úvod do problému sebepoškozování - vymezení pojmu, dělení a specifika sebepoškozování, dopady, prevalence, historie, filozofické náhledy.
2. Psychologické aspekty sebepoškozování - příčiny a vznik, terapeutické přístupy, vznik napětí a jeho uvolňování, důvody pro opakování sebepoškozování. Zaběhnuté vzorce chování, prostupování změn chování ovlivňující jedince i jeho okolí a častá recidiva.
3. Charakteristika jednotlivých druhů sebepoškozování - různé druhy sebepoškozování a jejich daná specifika, celosvětové studie týkající se jednotlivých druhů spojené s kazuistikami daných skupin. Způsoby odvedení pozornosti a technik na změnu daného nežádoucího chování.
4. Práce se sebepoškozujícím se - Možnosti prevence a léčby. Motivace a fáze kola změny. Systém péče. Kontaktní centra na pomoc se sebepoškozováním.
5. Diskuse, řešení případů z praxe a odpovědi na dotazy.

Lektorský tým: Pavel Matys, DiS., MBA

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
7. 6. 2024
OBSAZENO
Praha ON-LINE Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti OBSAZENO
MPSV č. - A2022/0918-SP/PC/PP
Bc. Matys Pavel, DiS., MBA 224054 1800 Kč
7. 6. 2024
OBSAZENO
Olomouc ON-LINE Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti OBSAZENO
MPSV č. - A2022/0918-SP/PC/PP
Bc. Matys Pavel, DiS., MBA 224054 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design