Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Prevence týrání a zneužívání osob
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV č. – A2022/0917-SP/PC/PP
Cíl kurzu Absolvent
- si osvojí základní teoretické poznatky z okruhu problematiky zneužívání, zanedbávání, týrání, špatného/zlého zacházení,
- získá informace o vhodném postupu v případě týrání s uceleným přehledem aktérů působících v této oblasti,
- pochopí, jakými druhy týrání jsou nejvíce ohroženy děti a stále rostoucí skupina seniorů a osob zdravotně postižených, kteří žijí v domácnostech nebo využívají pobytové sociální služby,
- pochopí, jaké jsou nejvýznamnější rizikové faktory, které mohou v této oblasti působit a možné způsoby prevence,
- rozšíří si vědomosti o možné prevenci a možnostech pomoci ze strany speciálních organizací, o možnostech prevence pracovního stresu v oblasti pomáhajících profesí.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Program:
1. Úvod do problematiky, druhy a formy násilí - osvětlení základních pojmů a specifika jednotlivých druhů a forem násilí. Nejzávažnější trestné činy. Násilí - syndrom CAN, syndrom EAN, známky týrání. Násilí uvnitř rodiny, tělesné týrání, aktivní tělesné týrání, zneužívání. Jejich projevy, podoby, příklady.
2. Týrání, zneužívání a domácí násilí na dětech - potřeby člověka. Legislativní rámec týrání a zneužívání dětí, práva dítěte, ochrana práv dítěte, syndrom CAN, právo a povinnost upozornit na domácí násilí. Úkoly OSPOD.
3. Špatné zacházení se starými lidmi - obecné známky EAN. Hlavní typy EAN. Známky týrání a zneužívání seniorů - fyzické, psychologické, finanční. Příčiny týrání seniorů. Možnosti nápravy a prevence.
4. Formy a následky psychického týrání, zneužívání a zanedbávání - psychické násilí páchané na dětech, další formy násilí. Emocionální týrání, typy emocionálního týrání a zneužívání. Následky v oblasti psychosociální i v chování. Projevy v oblasti profesní, partnerské, rodičovské, sociální. Domácí násilí páchané na ženách. syndrom týrané ženy, symptomy. Týrání mužů, nárůst agresivity žen. Řešení příkladů z praxe.
5. Možnosti prevence a pomoci obětem - uvedení možných příčin týrání a zneužívání v pobytových zařízeních - chronická přetíženost pečujících atd. Sociální a situační prevence - primární, sekundární, terciární prevence. Možnosti prevence - informovanost, odpovídající vzdělávání, etické aspekty, personální výběrové postupy, rozvoj výzkumu atd. Pomoc speciálních organizací, základní přehled organizací, formy služeb.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy, řešení příkladů z praxe.

Lektorský tým:
Mgr. Marie Vinklerová, DiS.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
12. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Prevence týrání a zneužívání osob AKCE 2+1
MPSV č. – A2022/0917-SP/PC/PP
Mgr. Vinklerová Marie, DiS. 124043 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design