Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Motivační rozhovory a jejich využití v sociální práci
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV č. - A2022/1185-SP/PC
Cíl kurzu Vzdělávací program představuje motivační rozhovory jako respektovanou metodu podpory klienta a dosažení potřebných změn u klienta. Vysvětluje proces změny chování klienta, umožňuje zlepšit orientaci, kde se klient nachází ve svém uvažování a rozhodování o změně. Objasňuje, jak úspěšně pracovat s motivací s důrazem na spolupráci, respekt a zájem o klienta. Specifikuje, jak můžeme klientovi pomoci aktivizovat jeho zdroje a tím mu pomoci dosáhnout změny. Pozornost je věnována také podmínkám vedení motivačního rozhovoru, včetně práce se svojí sebereflexí a schopností zdravé empatie.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Absolvent
- získá základní znalosti a dovednosti, jak provázet klienta na cestě k žádoucí změně, jak pracovat s jeho vlastními zdroji.
- bude schopen orientovat se, kde se klient nachází ve svém uvažování a rozhodování o změně,
- porozumí principům motivačních rozhovorů a pochopí, jak spolupracovat s klientem a respektovat jeho osobnost s vysokou mírou porozumění a empatie pro jeho potřeby.

1. Úvod do problematiky motivačních rozhovorů
Úvod do problematiky, pojem motivace, co lidi motivuje, východiska metody motivačních rozhovorů, rogersovský přístup ke klientovi. Technická a vztahová komponenta motivačních rozhovorů. Diskuse a odpovědi na dotazy.
2. Proces změny klienta a úkoly pracovníka v jednotlivých fázích procesu změny
Proces změny klienta, jednotlivé fáze změny. Fáze cyklu změn – prekontemplace, kontemplace, rozhodování, akce, udržovací fáze, relaps. Úkoly pracovníka v jednotlivých fázích. Cvičení, diskuse a odpovědi na dotazy.
3. Základní principy motivačních rozhovorů
Základní principy motivačních rozhovorů – vyjadřování empatie, rozvíjení rozporů, vyhýbání se argumentaci, využití odporu, podpora schopností klienta.
4. Stručný přehled motivačních technik
Přehled a charakteristika motivačních technik – předávání rad, odstraňování překážek, nabídka výběru, snižování přitažlivosti, uplatňování empatie, zpětná vazba, vyjasňování cílů, aktivní pomoc. Cvičení, diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorský sbor: Mgr. Vymětalová Veronika, PhDr. Kliment Pavel, Ph.D.
Bc. Matys Pavel, DiS., MBA

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
3. 9. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Motivační rozhovory a jejich využití v sociální práci AKCE 2+1
MPSV č. - A2022/1185-SP/PC
PhDr. Kliment Pavel, Ph.D. 124051 1800 Kč
3. 9. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Motivační rozhovory a jejich využití v sociální práci AKCE 2+1
MPSV č. - A2022/1185-SP/PC
PhDr. Kliment Pavel, Ph.D. 124051 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design