Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Poruchy osobnosti a chování u dospělých
Tématická oblast Sociálně patologické jevy
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV - č.A2023/0135-SP/PC/PP
Cíl kurzu Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní orientaci v problematice poruch osobnosti a chování klientů. Tyto základní znalosti povedou k lepšímu porozumění situaci klienta, efektivnější komunikaci s ním, ke specifické intervenci a pomoci s ohledem na psychické možnosti klienta a jeho rozvoj. Vzdělávací program seznamuje účastníky s jednotlivými okruhy poruch a jejich zasazením do Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10. Účastníci budou mít možnost porozumět základním příčinám vzniku těchto poruch, seznámí se s jejich typickými projevy v chování, v komunikaci a prožívání klientů. Tyto znalosti absolventům umožní hlouběji chápat chování a potřeby svých klientů a zvolit odpovídající způsoby komunikace a práce s nimi.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Absolvent
- získá základní orientaci o možných poruchách chování klientů,
- pochopí příčiny vzniku odlišností klientů způsobené různými vlivy,
- seznámí se s vybranými okruhy poruch, typickými projevy v chování, komunikaci a prožívání klientů,
- bude schopen lépe chápat chování a potřeby těchto klientů a zvolit odpovídající způsoby komunikace a práce s nimi.

1. Úvod do problematiky
Objasnění základních pojmů - porucha a změna osobnosti. Obecná charakteristika poruch osobnosti, příčiny vzniku a prevalence. Stručný přehled jednotlivých poruch osobnosti. Diskuse.
2. Specifické poruchy osobnosti
Charakteristika jednotlivých poruch osobnosti - paranoidní, schizoidní, dissociální porucha osobnosti, emočně nestálá osobnost, histroónská porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti, úzkostná porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti. Přetrvávající změny osobnosti - změna osobnosti po katastrofické události a změna osobnosti po duševním onemocnění. Specifika komunikace s klienty s uvedenými poruchami. Diskuse.
3. Návykové a impulzivní poruchy
Obecná charakteristika těchto poruch a jejich příčiny. Jednotlivé poruchy a jejich specifikace - patologické hráčství, patologické zakládání požárů, patologické kradení, trichotilománie. Jiné a návykové impulzivní poruchy splňující obecnou charakteristiku. Specifika komunikace s klienty s uvedenými poruchami. Diskuse a odpovědi na dotazy.
4. Poruchy pohlavní identity a poruchy sexuální preference
Obecná charakteristika těchto poruch a jejich možné příčiny. Jednotlivé poruchy a jejich specifikace - transsexualismus, transvestitismus dvojí role, porucha pohlavní identity v dětství, parafílie, fetišismus, fetišistický transvestitismus, exhibicionismus, voyerství, pedofilie, sadomasochismus, mnohočetné poruchy sexuální preference. Specifika komunikace s klienty s uvedenými poruchami. Diskuse a odpovědi na dotazy.
5. Psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací a další poruchy osobnosti
Obecná charakteristika těchto poruch, možné příčiny. Jednotlivé poruchy a specifikace - porucha sexuálního vyzrávání, ego-dystonní sexuální orientace, porucha sexuálních vztahů, zpracování somatických symptomů z psychických důvodů, předstíraná porucha. Specifika komunikace s klienty s uvedenými poruchami. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorský sbor: PhDr. Kliment Pavel, Ph.D.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design