Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Agrese u dětí a mládeže
Tématická oblast Sociální práce
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č. - A2022/1158-SP/PC/PP/VP
Cíl kurzu Vzdělávací program je určen pracovníkům, kteří v rámci poskytování sociální služby pracují s dětmi a s rodinami, dále pak pěstounům. Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům základní vhled do problematiky. Účastník si osvojí definice, klíčové pojmy. Vysvětlíme si, co je to agrese a agresivita, co agresivitu u dětí vyvolává, jaké stupně a druhy agresivity rozeznáváme. Budeme se zabývat funkcí agrese a typy agresivního chování, biologickými předpoklady agresivity. Dále probereme postupy, jak pomoci agresivním dětem, doporučení, jak u dítěte agresivitu eliminovat. Účastníci se dovědí, jak předávat podstatné informace rodičům a jak je podporovat. Ukážeme si konkrétní metody a hry pro zvládání agrese u dětí. Lektor bude rozebírat konkrétní kauzistiky.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům zařízení sociálních služeb, pěstounům a dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Kurz je organizován ve spolupráci s organizací Dítě, rodič, prarodič.

1. Agresivita a agrese.
2. Agrese v ontogenezi.
3. Příčiny agresivity, Matějčkova charakteristika příčin agrese.
4. Agrese a její původ v rodině.
5. Agrese v praxi.
6. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Lektorský sbor: Bc. Košťáková Alena

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
21. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha RK PRAHA Agrese u dětí a mládeže AKCE 2+1
MPSV č. - A2022/1158-SP/PC/PP/VP
Bc. Košťáková Alena 224032 2300 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design