Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Jak bezpečně zvládat rizika v sociálních službách
Tématická oblast Sociální služby
Časový rozsah 1 den/8 hodin
Akreditace MPSV- č. A2023/0134-SP/PC/VP
Cíl kurzu Účastník kurzu
- pochopí co je a není přijatelné riziko a bude schopen vyhodnotit závažnost hrozícího rizika,
- seznámí se se základními strategiemi a zásadami pro práci s rizikem s různými problémovými typy klientů, zvláště pak se seniory a osobami zdravotně znevýhodněnými,
- pochopí důležitost tvorby plánu rizik a jak tento plán připravit,
- ujasní si také, jaká je odpovědnost zaměstnanců sociálních služeb.
Cílová skupina Kurz je určen pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Vzdělávací program je zaměřen na problematiku rizik v sociálních službách a vymezení rizikových situací, se kterými se pracovníci sociálních služeb mohou setkat, a také způsobů, jak tyto situace řešit. Vzdělávací program si klade za cíl seznámit a vysvětlit, co je a není přijatelné riziko, seznámit s možnými strategiemi a zásadami pro práci s rizikem, jak identifikovat možná rizika u klientů s problémovým chováním, seniorů a zdravotně znevýhodněných klientů. Vzdělávací program seznamuje, jak jednotlivé rizikové situace správně vyhodnotit a navrhnout přiměřené řešení, tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví, zájmů nebo naplňování potřeb klienta. Absolventi pochopí, co je důležité pro prevenci vzniku rizikových situací a seznámí se s problematikou přípravy rizikového plánu a jeho důležitosti pro předcházení rizikových situací. Program poskytuje také základní informace o hranicích odpovědnosti zaměstnanců sociálních služeb.

1. Úvod do problematiky rizik v sociálních službách- co je riziko, příklady rizik v sociálních službách. Riziko a lidé s mentálním postižením, se zdravotním znevýhodněním, jak předejít riziku. Riziko a senioři, specifika klientů v seniorském věku.
2. Strategie sociální práce s lidmi v riziku - chování v rizikové situaci, základní strategie sociální práce s lidmi v riziku. Ústavní model x model sociálního začlenění. Moderní přístup k riziku.
3. Typologie klientů a zvládací techniky v rizikových situacích - specifika problémových typů klientů a možné způsoby zvládání rizikových situací. Asertivita jako možná strategie jednání v rizikových situacích. Řešení případů z praxe.
4. Přiměřené riziko a práce s rizikovým plánem - míra rizika, přiměřené riziko x zvýšené riziko. Oblasti rizik. Přezkoumání rizik, ošetření rizik. Opatření k předcházení rizikům. Rizikový plán. Co obsahuje plán rizik a jak ho sestavit. Diskuse, cvičení, odpovědi na dotazy.
5. Právní odpovědnost zaměstnanců sociálních služeb - právní odpovědnost, druhy právní odpovědnosti - trestně právní odpovědnost, odpovědnost za přestupek, soukromoprávní odpovědnost, odpovědnost za škodu, pracovně právní odpovědnost. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Aktuálně vypsaný termín kurzu

Datum Místo Název kurzu / Akreditace Lektor Var.
symbol
Cena Přihláška
6. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Praha ON-LINE Jak bezpečně zvládat rizika v sociálních službách NOVINKA AKCE 2+1
MPSV- č. A2023/0134-SP/PC/VP
Mgr. Vinklerová Marie, DiS. 224053 1800 Kč
6. 6. 2024
VOLNO AKCE 2+1
Olomouc ON-LINE Jak bezpečně zvládat rizika v sociálních službách NOVINKA AKCE 2+1
MPSV- č. A2023/0134-SP/PC/VP
Mgr. Vinklerová Marie, DiS. 224053 1800 Kč

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design