Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Sociální služby - teorie a praxe pro státní správu a samosprávu
Tématická oblast Sociální služby
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV č.- A2021/0396-SP/VP
Cíl kurzu Havním cílem je získání základního přehledu v oblasti sociálních služeb a to proto, aby bylo dosaženo provázanosti různorodých sociálních oblastí v sociálním systému ČR. Kurz využívá legislativního rámce, teorie a praxe (základní pojmy, konkrétní příklady sociální práce v sociálních službách).
Cílová skupina Kurz je určen sociálních pracovníkům
Program kurzu Kurz je organizován je spolupráci a nositelem akreditace je Mgr. Magdalena Marie Dziadková Turoňová.


Účastník semináře je seznámen se základními pojmy a skutečnostmi v oblasti sociálních služeb včetně legislativy. Jsou vysvětlena členění sociálních služeb (dle různých kritérií), úkoly sociálních pracovníků v sociálních službách. Součástí kurzu je uvedení příkladů sociální práce v sociálních službách a nácvik konkrétního příkladu vhodného jednání sociálního pracovníka v sociálních službách. Celý seminář využívá propojení teorie s praxí a slouží rovněž k profesní podpoře pracovníků. Zpětná vazba je přirozenou součástí vzdělávacího programu.
1. Co jsou sociální služby, k čemu slouží. Legislativní základ.
2. Členění sociálních služeb dle různých kritérií.
3. Žádoucí zásady sociálního pracovníka v sociálních službách.
4. Rozdíly mezi sociální prací na „úřadech“ a sociální prací v sociálních službách.
5. Základní komunikační chyby.
6. Úkoly sociálního pracovníka v sociálních službách (SQSS a z nich vyplývající činnosti).
7. Praktické příklady ze strany lektora.

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design