Vítá Vás vzdělávací agentura EDUPOL, v. o. s.# Váš partner v profesním i osobním růstu# Bonusy pro stálé klienty - info zde...

Katalog kurzů


Název kurzu Gender jako problémový fenomén dnešní doby
Tématická oblast Sociální komunikace, jednání s klienty a psychohygiena
Časový rozsah 1 den/6 hodin
Akreditace MPSV - č. A2023/1296-SP/PC/VP
Cíl kurzu Výraz „ gender“ zaplavil v posledním desetiletí média i veřejný prostor a nutně se tedy bude stále častěji promítat i do práce s klientem v sociální oblasti. Nevhodně zvolená komunikace, která je základem pro úspěšnou práci s klientem může pramenit z neznalosti tématu a specifik komunikace s lidmi, kteří řeší genderový nesoulad. Kurz se zaměřuje na základní informace k genderové tématice, které jsou nutné k tomu, aby nebyli klienti vystavováni zbytečnému stresu či zraňujícímu přístupu. Přínosem kurzu pro účastníky bude konkrétní pochopení tématu, souvislostí, specifik a úskalí a díky orientaci v tématu budou schopni poskytnout klientům účinnou radu a pomoc.
Cílová skupina Kurz je určen sociálním pracovníků úřadů, pracovníkům zařízení sociálních služeb a všem dalším zájemcům o tuto problematiku
Program kurzu Program:
1. Základní pojmy a stručný historický přehled -
přehled a specifika základních pojmů – pojem „gender“, jeho vývoj, pohlaví x „gender“, genderová socializace, genderové stereotypy, genderová identita, nebinární identita, intersexuální děti, hormonální nerovnováha, virtuální realita.
2. Specifika a úskalí práce s klienty, kteří řeší genderový nesoulad -příklady a specifika osob s jinou gendrovou identitou. Specifika práce s těmito klienty. Možná úskalí práce s nimi.
3. Efektivní komunikace s klienty, kteří řeší genderový nesoulad - základní principy efektivní komunikace. Jak poskytovat podporu těmto klientům, čeho se vyvarovat. 4. Příklady a řešení případů z praxe.

Lektorský sbor:
Bc. Matys Pavel, DiS., MBA

Aktuálně vypsaný termín kurzu


Nebyl nalezen žádný termín

Nenalezli jste vhodný termín

Máte-li zájem o účast na kurzu v jiném termínu, případně jeho zajištení pro Vaše zaměstnance na zakázku, vyplňte a odešlete prosím tento kontaktní formulář

Vaše jméno
Kontakt na Vás
Poznámka
Zaregistrujte se pro zasílání aktuální nabídky:
Praha       Olomouc
Ostrava   Jihlava
V. Škuta & Hadžim & Kovi design